vrijdag 2 november 2007

Waarom durft Portugal wel tegen Bush in te gaan?

Portugal gaat in augustus volgend jaar zijn troepen grotendeels terugtrekken uit Afghanistan. Er zullen slechts 15 (van de huidige 168) militairen achterblijven (en een C-130 vliegtuig) om het Afghaanse leger op te leiden. Dit werd eergisteren door de Portugese minister van "Nationale Defensie" (Nuno Severiano Teixeira) verklaard tijdens een bijeenkomst van de Parlementaire Defensie-Commissie, waarin een overzicht gegeven werd van de Portugese militaire missies in het buitenland. Portugal heeft ook nog 298 militairen in Kosovo. (Público van 31 oktober)

Afgezien van de eerste tijd na de Anjerrevolutie kun je van Portugal veel zeggen, maar niet dat het land vanuit een linkse politiek geregeerd wordt. Dat de Portugese regering (ook al wordt dan het excuus gebruikt dat de terugtrekking geschiedt na "evaluatie van de situatie" en op grond van de "behoeften van de NAVO") desondanks wél verstandig en moedig genoeg is om in te zien dat het geen zin heeft in de zoveelste koloniale oorlog, terwijl het Nederlandse régime (en een flink deel van de Nederlandse bevolking) blind wil doorgaan op het door Bush & Co. uitgezette pad der verdoemenis geeft bepaaldelijk te denken... En dat terwijl het Nederlandse régime nooit beloofd heeft langer dan tot volgend jaar in Afghanistan te blijven. Sterker nog: Nederland zou daar uitsluitend deelnemen aan een opbouwmissie.

Alleen al door van de Nederlandse militairen te eisen dat ze ook (zeg maar: vooral) deelnemen aan gevechtshandelingen is volgens mij de verplichting tot voltooiing van de toegezegde periode al nietig. Het Nederlandse parlement wilde uiteindelijk slechts (en dan nog schoorvoetend) toestemming geven voor een opbouwmissie. Het walgelijke is dat helaas het parlement (en dat valt vooral op bij de PvdA) nu zijn bek houdt over de logische consequenties van het misbruik van de Nederlandse soldaten en ongetwijfeld akkoord gaat met de door het Balkenkabinet al helemaal geplande voortzetting van de steun aan de Bushiaanse oorlog in Afghanistan.

1 opmerking:

Anoniem zei

schijtbroekige zakkewassers

het antwoord op jouw titel lijkt mij nogal voor de hand liggen.

omdat daar geen bospottertjes zitten die zich laten chanteren met: "als wij jullie in '45 niet geholpen hadden, waren jullie nu een duitse provincie".

vanwege datzelfde slappe gezeik zijn we nu een onbetekende achterbuurt geworden van de europese uitbuiters.

grondwet? strontwet.