dinsdag 6 november 2007

Kan een niet-bestaand iets waarschuwen?

Volgens 'ultranationalistische Israëlische rabbijnen' (zoals het ANP -zie o.a. in het Noordhollands Dagblad van gisteren- het formuleert) is dat inderdaad het geval, want de recente bosbranden in Californië "moeten worden beschouwd als laatste waarschuwing" van god, die de VS duidelijk moet maken dat een conferentie, waarbij mogelijk besloten wordt dat Israel een stuk bijbels [?] grondgebied moet afstaan, niet mag doorgaan. Volgens informatie in DAG was zelfs de ramp in New Orleans (2005) ook een straf van God omdat de VS wilden dat Israel Joodse nederzettingen in de Gaza-strook op zou geven. [Misschien waren de aanslagen op 11 september 2001 ook wel een straf van god voor de kolonialistische politiek van de VS en had Al Q'aida er wel helemaal niks mee te maken!]

Leuke god, die min of meer gewone mensen straft, omdat het régime dat de baas speelt in hun land stomme dingen doet.

Mij overtuigen die rabbi's niet - en ik ben er vast van overtuigd Bush ook niet. Die gebruikt zijn christen-zijn ook alleen maar om het volk te kunnen manipuleren. Net als die andere B's in Nederland (Balkenende, Bos) en hun medeplichtigen.

Kijk, als die god nou ineens een brandende wolk boven Bush liet hangen, en hem dan vlak onder die wolk liet zweven, waardoor zijn kleren hem van het lijf zouden branden en zijn haren zouden wegschroeien (en hij zich te pletter zou zweten, zodat er een ware lokale regenbui uit hem kwam [getver, alleen het idee al! Over milieuverontreiniging gesproken.]), dan zou ik misschien nog in iets bovennatuurlijks willen geloven, maar niet bij een uit de kluiten gewassen bosbrand of een overstroming.

Waarvoor zouden de bosbranden in Griekenland van afgelopen zomer trouwens hebben moeten waarschuwen? Misschien zijn die wel een posthume waarschuwing om opmerkingen van enge rabbi's niet serieus te nemen!?

Geen opmerkingen: