donderdag 14 augustus 2008

De Pers kapittelt het Nederlandse volk weer eens...

Volgens een onderzoek van het CBS (het zogenaamde Nationale Kiezersonderzoek) heeft de Nederlandse bevolking nog nauwelijks vertrouwen in politici. Zo is 93% ervan overtuigd dat politici de bevolking zomaar wat voorliegen.

De Pers zou echter De Pers niet zijn als er niet weer een wijze (lees: walgelijke rechtse) propagandaboodschap in het artikel verwerkt is, want de 'regering' volgt toch -aldus het krantje dat Hans Wiegel onder zijn papiervervuilers telt- de mening van de meerderheid van de bevolking dat de hypotheekrenteaftrek niet moet worden afgeschaft (91%), dat het homohuwelijk niet verboden moet worden (85%) of dat de belastingen niet omlaag mogen (76%). (De Pers, gisteravond)

Klinkt leuk dat verhaaltje, maar het slaat als een tang op een politicus. De kans was bij voorbaat al onmeetbaar klein dat de Balkenbende anders beslist zou hebben dan wat de bovengenoemde bevolkingsmeerderheid wil. De Pers-schrijvelaar Dirk Jacob Nieuwboer beëindigt zijn verhaaltje desniettegenstaande met "als de Nederlanders zo vaak hun zin krijgen, waar zeuren ze dan eigenlijk over?"

Laat ik een paar voorbeelden noemen: de talloze leugens van Wouter Bos (zoals dat de PvdA zou zorgen voor een nieuw referendum als de Europese 'grondwet' nog eens ter sprake zou komen), de jaar na jaar door Balkenende herhaalde belofte dat het 'volgend jaar' beter zou gaan met de koopkracht (het 'zoet na het zuur', zoals hij het zo culinair formuleert), de leugen waarmee de gulden tegen een ongunstige wisselkoers werd opgedrongen (waarvan de gevolgen nog dagelijks te voelen zijn), de afbraak van de verzorgingsstaat, juist op de terreinen waar die het hardst nodig is (gezondheidszorg, zorg voor ouderen), de privatiseringen.
Of het gezeur van Donner over de door de vakbonden gestelde (alleszins redelijke) looneisen van enkele procenten, terwijl de parlementsleden zichzelf zomaar een verhoging van 30% hadden toegeëigend, en de ministers voorlopig 10%...

Hoe kan er nou verwacht worden dat de bevolking vertrouwen heeft in een zichzelf verrijkende club, die in plaats van de belangen van het hele volk te verdedigen zich alleen druk maakt om de belangen van de grootgraaiers, de nuttelozen van de maatschappij (aandeelhouders, topmanagers, commissarissen en dat soort profiteurs) - en van zichzelf uiteraard, maar dat komt min of meer op hetzelfde neer...

Geen opmerkingen: