zaterdag 17 oktober 2020

Ben ik een "Dwarsdenker"?

De laatste tijd is er in de media soms sprake van "dwarsdenkers" - dat zijn mensen die anders over bepaalde zaken denken dan de overheden en de media. De "dwarsdenkers" baseren zich daarbij minder op kennis van zaken dan op wantrouwen jegens die overheden en media, waarbij ook de onderbuik vaak nog een rol speelt.

Om misverstanden te voorkomen wil ik daarom hierbij mogelijke geruchten of verdenkingen (verdachtmakingen?) uit de wereld helpen als zou ik ook een "dwarsdenker" zijn, omdat ik immers ook niet overloop van vertrouwen jegens de diverse overheden en de media.

Mijn naam - Dwarslezer - geeft eigenlijk al aan dat ik niet gewoon dingen denk, maar dat ik de beschikbare informatie (dus van overheidswege en uit de media) dwars lees, dus tussen de regels door, of (voor dingen die niet vermeld worden) door het raadplegen van andere bronnen.
Dat is ook de reden waarom ik vaak bepaalde onderwerpen (hoe belangrijk ook) hier niet aansnijd (aan de kaak stel) omdat ik simpelweg niet genoeg tijd heb om alle nodige informatie te doorvorsen en te analyseren - en er daardoor ook niet over kan schrijven.

Geen opmerkingen: