zaterdag 11 juni 2011

Wat is de FNV eigenlijk voor iets?

Wat mij betreft  is alleen FNV-Bondgenoten nog te beschouwen als een echte vakbond, die de belangen van haar leden behartigt. De rest (en dan met name de leiding) van de FNV is een club die zijn uiterste best doet om vooral de winst van de nuttelozen van de maatschappij (aandeelhouders en andere stropdassen, zoals de vele volstrekt overbodige "managers" -die alleen maar zo heten omdat ze niets herkenbaars bijdragen aan de bedrijven en instanties waar ze actief (men leze "passief") zijn; en vergeet ook niet clone-prins Willem A. en zijn familie, die "met de gratie Kots" menen een luxe en spilziek leventje te mogen leiden uit onze zakken) veilig te stellen.
Een andere reden is ongetwijfeld dat de FNV-leiding vooral probeert zich nu alvast te verzekeren van leuke baantjes in de toekomst (zoals Wim Kok, van wiens naam het woord 'kokhalzen' afgeleid moet zijn, of Wouter 'draaikont' Bos) en zich daarom vooral bezighoudt met het misleiden van de leden, door ons de indruk te geven dat bijna alle leden net zo enthousiast zijn over het door de "vakcentrale FNV [...] met werkgevers en kabinet [bereikte onderhandelingsresultaat] over de AOW en pensioenen" (Onderhandelingsresultaat pensioenen. Wat houdt het in? op de FNV-website) als Agnes Jongerius: "Wat mij betreft is dit een mooi akkoord dat mensen voldoende zekerheid biedt over hun pensioen. Dit is een nieuw collectief, solide en solidair pensioensysteem waarin sprake is van keuzevrijheid, een evenwichtige belangenafweging en verdeling van risico’s. Wij hebben ons best gedaan. Het woord is nu aan de leden" (FNV, 10 juni 211). De opmerking dat ze "ons best" gedaan hebben, geeft trouwens ook te denken over hun kwaliteiten...

Dat de Wildersbende dit accoord wil is logisch, die club WIL niets anders dan de arbeidende klasse (en ouderen, zieken en hulpbehoevenden andere "minderheden") uitpersen en in de modder plompen. De leugenachtige opmerking van Jongerius getuigt vooral van een ongelooflijk cynisme. De enquête die de FNV op zijn website geopend heeft ("Ben je voor het principe-akkoord over AOW en pensioen?") geeft aan hoe de leden (althans de stemmers, maar kennelijk zijn die alleen van belang voor de FNV - zie hieronder) erover denken: 16% vóór, 76% tegen en 8% weet het niet... ook de meeste commentaren onder de enquête geven overduidelijk aan hoe de reageerders erover denken.

In werkelijkheid is dit akkoord natuurlijk al in juni 2010 stiekem gesloten door de FNV - en daarna nog op misleidende wijze gepresenteerd als gesteund door een "grote meerderheid van de leden"... FOUT, door een meerderheid van de stemmers, maar door een minuscule minderheid van slechts 9,14% van de leden: want 128.000 vóór-stemmers van 1,4 miljoen leden - zie hiervoor de berekening in mijn artikel van 2 juli 2010 (Is dit democratie, fraude of gewoon misbruik maken van de domheid van het volk?). Deze FNV is als vertegenwoordiging van de arbeidsklasse volstrekt nutteloos en zelfs in feite alleen schadelijk: de enige functie is proberen stakingen en andere acties te voorkomen door de leden met mooi gefrazel te misleiden. De laatste tijd zien we maar al te vaak (denk maar aan de schoonmakers) dat er volgens de "vakbonden" niets gedaan kan worden, terwijl als de arbeiders dan zelf actie gaan voeren, er nog heel wat mogelijk blijkt te zijn. Het wordt in Nederland (en in de rest van de €U en de kapitalistische wereld) tijd voor een vakbond, die zich alleen inzet voor de arbeidersklasse en geen rekening houdt met de belangen van de kapitalisten: die komen wel voor zichzelf op, desnoods met de steun van de repressieve mechanismen van de staat, zoals de mobiele eenheid of a-sociale wetgeving van de neoliberale régimes die in de €U aan de touwtjes trekken.  En verder kan het natuurlijk ook geen kwaad wanneer hier eindelijk ook eens centrale pleinen bezet gaan worden, zoals in Madrid, Barcelona, Athene, Thessaloniki, Parijs, Toulouse en talloze andere plaatsen. De uiterste houdhaarheidsdatum van het kapitalisme is al vér voorbij en dat stelsel leidt alleen maar tot veel ergere kwalen dan EHEC: bijv. oorlogen als in Irak en Afghanistan, maar ook kernrampen, zoals Fukushima en Maxime Verhagen. (affiche uit 1980, resp. linoleumsnede van Gerd Arntz uit ± 1935).

ALS er al financiële problemen zijn, dan ligt de oorzaak daarvan niet bij de arbeidersklasse, die al jarenlang steeds minder terugziet van de opbrengst van haar productiviteit, maar bij de nuttelozen van de maatschappij. Die zijn al ruim een eeuw bezig met het (ook letterlijk!) verzieken van de wereld en met het uitpersen van de arbeidersklasse.

De oplossing, Jongerius & Co., is een heel ander soort maatschappij, waarin niet meer geproduceerd wordt voor de bankrekeningen van de nuttelozen, maar voor een betere samenleving, waarin de opbrengst van de productiviteit gaat naar degenen die er hun energie in stoppen, de arbeiders dus. De managers kunnen dan gewoon gedumpt worden en als laatste stuiptrekking van de neoliberale maatschappij mogen ze dan met behoud van een bijstandsuitkering verplicht worden "vrijwilligerswerk" te doen als tramconducteur of schoonmakers bij een of ander uitzuigbureau (of bijv. gebruikte pampers recyclen!).

Geen opmerkingen: