woensdag 28 januari 2015

Nederland een rechtstaat?

Misschien volgens de definitie wel (in die zin dat mensen zich te houden hebben aan zogenaamde rechtsregels), maar in de praktijk komt het erop neer dat veel van die regels niets met recht te maken hebben, maar alles met een legalisering van de geldwolvige behoeften van degenen die aan de touwtjes trekken. En die geldwolven legitimeren hun Boris Boef-mentaliteit met het excuus dat zij zogenaamd democratisch gekozen zijn door het Nederlandse volk, wat "dus" automatisch schijnt te moeten impliceren dat wat zij beslissen de wil is van het Nederlandse volk.

Laat ik maar meteen zeggen dat ook die zogenaamde democratie in Nederland niet meer is dan een formalistische definitie. Inderdaad: het Nederlandse volk mag om de zoveel tijd een stem uitbrengen, maar... er zijn maar weinig stemmers die zich vooraf zorgvuldig voorbereiden door verkiezingsprogramma's te bestuderen en vergelijken. De meesten, voorzover ze al proberen een bewuste stem uit te brengen, leveren zich over aan de diverse "stemwijzers" (zeg maar: stemdommers). Ik zal beslist niet de enige zijn die daarbij een absurd stemadvies gekregen heeft: van de PVV, via D'66 naar SGP of ChristenUnie...

Helaas blijft het daar niet bij, want wanneer dan eenmaal de stemmen geteld zijn, wordt er overlegd en vooral een hoop water bij de wijn gedaan (dat zal er wel op neer komen dat de wijn opgedronken wordt en er water in de flessen gegoten wordt). En na dat ge-overleg blijft er meestal maar heel weinig over van de verkiezingsprogramma's en de verkiezingsbeloften. Wie herinnert zich niet hoe Geert Wilders tot de dag vóór de verkiezingen volhield dat de AOW-leeftijd absoluut op 65 moest blijven en de volgende dag die belofte "vergat" om maar mee te mogen doen met het nieuwe "régime".

Wie de binnenlandse politiek een beetje volgt (ditzelfde geldt overigens ook in andere landen), weet intussen dat verreweg de meeste politici zich vooral druk maken over hun eigen toekomst (een aantal leuke adviseursfuncties of commissariaten nadat ze de bevolking belazerd hebben) en over die van hun doelgroep en/of hun geldschieters.

Zo heeft de VVD er onlangs voor gezorgd dat er vooralsnog niets gedaan wordt aan de verlaging van de topsalarissen in de (semi)-publieke sector (zie het Financieele Dagblad van 29 december 2014). Kennelijk is de VVD bang dat de grootgraaiers zomaar ineens aan de bedelstaf geraken. Diezelfde bekommernis hebben ze al jaren niet bij de financiële situatie van de gewone burgers: de reservers bij de zorgverziekers worden steeds groter, terwijl de premies en de eigen risico's hoger worden en/of het basispakker steeds verder wordt uitgekleed. De huren stijgen kolossaal door allerlei maatregelen van de Roverheid, zoals de "verhuurdersheffing", die gewoon doorberekend wordt aan de huurders (zie het Algemeen Dagblad van 9 mei 2014) en de "inkomensafhankelijke huurverhoging (zie bijv. Tubantia van 2 januari 2015), waarbij de huur niet verhoogd wordt omdat de woning dat waard zou zijn, maar omdat de huurder dat -volgens een of andere mistige berekening- kennelijk wel kan missen).

Maar over het algemeen richt de Roverheid zich vooral op mensen die niet kunnen staken, zodat de kapitalistische sector geen winstrisico loopt: zieken en ouderen. De thuiszorg wordt praktisch afgeschaft en hulpbehoeftige ouderen moeten maar gewoon thuis blijven zitten totdat ze het loodje leggen. En als er dan familieleden of vrienden zijn die zo'n hulpbehoevende in huis neemt, dan wordt die geacht de kosten voor eigen rekening te nemen, want het is de bedoeling (zoals momenteel al vastgelegd is voor de AIO en de Anw) ook de AOW onder de "kostendelersnorm" te brengen (zie op de site van de Sociale Verzekeringsbank, de SVB).
Bij die "kostendelersnorm" zit overigens nog een dikke adder onder het gras, want ook een huisgenoot zonder inkomen telt gewoon mee. Stel je voor dat je een weduwe bent met een Anw-uitkering. Je kind, bijv. 23 jaar oud, is klaar met zijn studie en kan geen baan vinden, een zeer goed mogelijk scenario. Het kind is jonger dan 27 jaar en woont thuis, en krijgt dus geen bijstandsuitkering. De "kostendelersnorm" wordt toch toegepast, want volgens de informatie van de SVB is "een kostendeler [...] een persoon van 21 jaar of ouder die bij u in huis woont", kennelijk onverschillig of die persoon inkomen heeft of niet. "Jaarlijks wordt het normbedrag van de Anw-uitkering 5% minder, tot het normbedrag van 50% van het netto minimumloon is bereikt.
De meeste weduwen/weduwnaars raken overigens hun Anw al kwijt wanneer hun jongste kind 18 is geworden. Alleen nabestaanden met een behoorlijke invaliditeit hebben tot hun AOW-leeftijd recht op een Anw.

En zo zijn er nog veel meer gelegaliseerde vormen van Roverheidsdiefstal, zoals bijvoorbeeld de redenering dat mensen die vaak bij elkaar verblijven, maar om welke reden dan ook elk een eigen woning hebben, tóch beschouwd worden als samenwonend, hetgeen leidt tot beëindiging van de Anw of verlaging van de AOW. Hiervoor is verleden jaar een "tweewoningenregel" ingevoerd, die bepaalt dat in het geval dat deze personen, als ze elk de kosten voor hun eigen woning (hypotheek/huur) betalen, niet als samenwonend beschouwd worden, maar... daarvoor moeten ze dan weer wel de "vrije beschikking hebben" over hun eigen woning, en dat kan kennelijk niet wanneer er een meerderjarig kind bij een van betrokkenen in huis woont. Op de eerste plaats is het belachelijk om te stellen dat in zo'n geval de bewoner niet meer vrij kan beschikken over zijn/haar woning, maar het is bovenal absurd om een dergelijke voorwaarde te stellen. Het oneerlijke van het samenwonen zonder samen te wonen is namelijk dat betrokkenen geen enkel financieel voordeel hebben van hun on-samenwonen, in tegenstelling tot mensen die daadwerkelijk één gezamenlijke woning bewonen, dus waarom zouden ze dan financieel gestraft moeten worden? Waarschijnlijk "omdat het kan", want dat is de enige redelijke verklaring van de meeste regelingen van de laatste decennia.

Het gaat er duidelijk niet om rechtvaardige regelingen in te voeren, maar regelingen die het moeilijk maken om een redelijk inkomen te kunnen verwerven of behouden, maar die het anderzijds gemakkelijk maken voor de Roverheid om mensen zoveel mogelijk uit te persen.
Het is nog niet genoeg dat er veel mensen afhankelijk zijn van een voedselbank om nog een beetje verantwoord te kunnen eten... het wachten is nu op een steeds groter aantal mensen die op straat gezet worden omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen.

Mijn advies: zorg ervoor dat de Rutte/Samsom-mafia, samen met de Kunduz-partijen, zo vlug mogelijk valt (en wat mij betreft mogen ze daarbij al hun armen en benen breken!) en stem volgende keer massaal op de SP. Niet dat de SP mijn ideale partij is (ze is veel te sociaaldemocratisch en niet socialistisch), maar in ieder geval heb ik vertrouwen in de goede bedoelingen van de SP-mensen. Zorg dat de SP een absolute meerderheid behaalt, want dat is de enige mogelijkheid om te voorkomen dat er weer compromissen gesloten moeten worden met onze belangen (die van de gewone Nederlandse bevolking: de grootgraaiers hebben geen steun nodig om prettig te leven, daar hebben ze genoeg financiële reserves voor achterovergedrukt).

Overigens vind ik het wel pijnlijk om te zien dat Tiny Kox (weliswaar op werkbezoek met een delegatie van de Raad van Europa) stelt dat "Europa [...] zou solidair moeten zijn" met Oekraïne, waar hij met het régime (met behoorlijke fascistische invloeden) heeft gesproken. Hij lijkt bovendien wel erg goed van vertrouwen jegens Poroshenko, die "vertelde [...] dat hij bewijzen heeft van de aanwezigheid van 9000 Russische militairen met 500 tanks" (site van de SP, 16 januari 2015).
En ALS hij al bewijzen heeft, zullen ze ongetwijfeld van dezelfde kwaliteit zijn als de bewijzen die Colin Powell toonde ten aanzien van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak (een paar foto's met kruisjes en pijltjes)...

Geen opmerkingen: