donderdag 19 april 2018

Catalonië (28)

Kan het nog gekker in het postfranquistische Spanje? Welzeker!

Onlangs vond het Spaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo) -bestaande uit door Rajoy sedert 2011 aangestelde fascistische of daarmee sympathiserende rechter- een oplossing voor het probleem dat ontstaan is doordat de Belgische, Duitse en Zwitserse rechters de kachel aanmaakten met de beschuldiging van "rebellie" terzake van de zich in die landen bevindende Catalaanse politici. Ze hebben nu een nieuw begrip ontwikkeld (dat overigens [nog?] niet in het Spaanse strafwetboek te vinden is, namelijk dat van "juridische rebellie", omdat de "democratisch gekozen regering gedurende twee jaar bezig is geweest met het op slinkse wijze overtuigen van twee miljoen Catalanen van hun recht om deel te nemen aan een referendum.


Voor alle duidelijkheid, een referendum over onafhankelijkheid is niet verboden in de Spaanse grondwet, maar het régime van Mariano Rajoy heeft die grondwet een beetje (veel) opgerekt, want in die grondwet staat wel dat Spanje ondeelbaar is (nog een overblijfsel van Franco, wiens ideeën nog ruimschoots aanwezig waren in de "regering" die na zijn overlijden in 1978 die grondwet heeft opgesteld). De redenering is waarschijnlijk dat een referendum automatisch leidt tot een onafhankelijkheidsverklaring (die overigens ook uitgesproken is) en tot een daadwerkelijke afscheiding van Catalonië. Die feitelijke afscheiding zou eigenlijk pas strafbaar kunnen zijn...


Zie in deze context ook het artikel "El Tribunal Suprem qüestiona la justícia alemanya" in de Catalaanse krant Ara.

Geen opmerkingen: