donderdag 2 oktober 2008

Marx had inderdaad gelijk!

De bekende econoom Arnold Heertje schreef op 10 september een column voor rtlZ] onder de titel Karl Marx had gelijk. Hierin kent hij Marx een "vooruitziende blik" toe. Marx voorzag namelijk bijna 150 jaar geleden al "het steeds schever worden van de inkomensverdeling, het ontstaan van multinationale ondernemingen [...] en de verwoestende effecten van een ongebreideld financieel kapitalisme". Marx is niet "iemand die een dode letter heeft opgeschreven, maar [...] met een vooruitziende blik". Heel juist concludeert Heertje dat Marx "actueler [is] dan ooit".

Het is overigens niet voor het eerst dat Heertje het gelijk van Marx erkent. Reeds op 20 september 1976 gaf hij dit in Tilburg aan in zijn inleiding tot een debat met de trotzkistische econoom Ernest Mandel: "Men mag vaststellen dat de voorspellingen van Marx omtrent de konsentratie in het ekonomisch leven in het algemeen zijn uitgekomen. Het ontstaan van grote en multinationale ondernemingen past stellig in de visie van Marx. Toch is de voorstelling, dat het ekonomisch leven op den duur volledig beheerst zal worden door enkele zeer grote ondernemingen, voor betwisting vatbaar."  [tekst uitgegeven door Polek Tilburg, december 1976].

Gezien de huidige ontwikkelingen (denk alleen maar aan de concentratie in het Nederlandse bankwezen) had Marx het in 1867 (in das Kapital) nog scherper gezien dan Heertje in 1976 voor mogelijk hield...

Geen opmerkingen: