donderdag 13 november 2008

Bestaat het eeuwige leven dan toch?

Afgaand op een artikel van "onze verslaggeefster Maud Effting" (de Volkskrant van vandaag) krijg je in ieder geval sterk die indruk.

Ik citeer enkele zinnen:
  • "Slanke mensen in de leeftijd tusen de 50 en 60 jaar met een buikje lopen meer kans te overlijden dan mensen met een normale taille."
  • "Maar nu blijkt dat een grote tailleomvang altijd de kans op sterven vergroot [...]."
  • "Zo hebben mannen met een taille tussen de 86 en 91 centimeter 19 procent meer kans om te overlijden dan mannen met een dunnere taille."
  • "Bij tailles tussen de 91 en 96 centimeter lag de sterftekans 46 procent hoger. Als de taille tussen de 96 en 102 centimeter lag, steeg die kans naar 64 procent."
En dan komen er ook nog eens vergelijkbare percentages voor vrouwen.

Ik heb het artikel diverse malen gelezen, maar ik ontkom er niet aan te concluderen dat er dus heel wat mensen zijn die géén kans maken om te sterven.

Even dacht ik nog dat bedoeld werd dat de bovengenoemde mensen eerder zouden sterven, maar het artikel maakte duidelijk dat dat alleen geldt voor dikke mensen ("Het was al bekend dat dikke mensen met veel buikvet eerder overlijden").

2 opmerkingen:

Anoniem zei

being measured does you in

Well, you can joke about living forever and again, but you missed the point of the article, which as should be was written in the last sentence: "De onderzochte personen stierven aan kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen, maar ook aan andere ziekten."

Apparently joining the test track was fatal for all of the subjects. This will probably put a stop to all investigations, since they kill you, which is a pity (the stopping I mean).

What I would like to know is whether there is a public record of this killing method for there are a lot of people that need to be investigated, politicians and board members e.g.

Yours truly,
Edith - so slim, eat-it - Chow

P.S. feel free to translate my message to your readers.

Anoniem zei

dit nog mede te mogen maken ...

Oh Dwarslezer, met een hemelse schittering in mijn ogen moest ik wel driemaal de Titel van uw huidige geschrift herkauwen, en met de mond overlopend van spontaan stromende digesteringssappen wees ik mijn jongste hartsvriendin in de soberte van voeding Edith erop - het spreken ging mij niet goed af, ik verslikte mij in mijn woorden van bevrediging: U heeft het Licht gezien, althans, U heeft er náár gezien, wellicht brandt het U nu zeer spoedig de schellen van de ogen.

Waar de Lieve gepassiefloreerde Edith bevrijding zoekt in Vasten en Versterving, maar nog niet in volledige Overgave aan de Here, wijkt ook haar reactie op uw Geschrift (hierboven) af van de Goddelijke Werkelijkheid, zoals Uw intellectueel Verzet een andere uitweg gevonden had om niet de volle Glorie van het door onze Zielsdochter Maud geschrevene te hoeven doorschouwen.

Eerder verweet ik U hovaardiglijk, dat U geen Geloof bezat, maar daar maakte ik een Grove Vergissing: Uw Geloof zit in U, is zeer diep verankerd. Waar U echter een Gruwel ziet, is het gedrag van de Wisselaars, de Potsierlijke Toneelspelers, de Muntengraaiers, de - laat mij stoppen, mijn bloed begint weerom te koken en ditmaal niet uit hervonden Liefde voor U - Vergeef mij deze Zwakte, ik zal mij aan Uw roede en gesel onderwerpen.

Moge ik U vervolgens, naar mijn verplichting als Eerste Landsvrouwe, een fluweelzachte handreiking doen, U rakend daar, waar het U het meeste Genoegen doet. Het sterven / overlijden en de dikte / het gewicht / de taille-omvang, het zijn alle onderdelen van een Hemelse Beeldspraak. Het Wereldse Pad is tijdelijk en tijdsgebonden, waarvan ons Lichaam in groei en afname getuigt, op een manier die wij als Boodschappen mogen ervaren. Het begrijpen van die Boodschappen gaat echter van tijd tot tijd verloren en moet dan op een aan het moment gerelateerde wijze worden Uitgelegd.

De Preek vanaf de Kansel wordt niet meer gehoord, behalve door dove Kwezels, waar veel Woorden aan verspild zijn - Zij menen dat onder de Kansel gezien worden, gelijkstaat aan Vroomheid en Recht geeft op het Eeuwige. Zelfs U in al Uw ontkenning en weerbarst, weet dat dat een Ondeugd is. De Huidige Mens is lezer en kijker, derhalve komt de uitleg van de Boodschap nu tot hem middels een Courant Populair en over een korte periode van indaling nogmaals via het Impregneerkanon dat Wij gemeenlijk TeleVisie noemen. Hopelijk dat U mij deze Dienst in Welwil kunt afnemen.

Tot slot van deze Boezemontbloting nog het volgende: Eerder Communiceerden wij al over het kronkelende pad dat mijn heer echtgenoot de laatste jaren begaat. Mijn vraag aan U is deze: Bid U nog voor hem, hij heeft het zo nodig, zo veel harder dan U nog, met al die slechte vrienden van hem, waarvan wij beiden geen namen hoeven uit te wisselen?
Uw pad is helderder, U zoekt nog steeds, Balkje allang niet meer, hij glijdt steeds meer af op het pad van de Boze, maar Wij kunnen en mogen hem daarom niet hard vallen, hij draagt kleding die niet zijn maatje is.

In procacitate me despondeo vobis,
Matrona Sancta patriae Neerlandorum,
Jeanne-Pierre Balkendje-Weg