woensdag 26 november 2008

Chemische (of biologische?) oorlogsvoering tegen winkelend publiek?

Het ANP meldt vandaag (zie o.a. Trouw) dat de Rotterdamse politie in 21 winkels en tankstations een nieuw 'beveiligingssysteem tegen overvallers' gaat aanbrengen. Dit bestaat uit een apparaat dat de overvaller bespuit als hij de winkel verlaat. Dat bespuiten gebeurt met een 'onzichtbare chemische stof', die een 'unieke DNA-code' bevat, waarmee aangetoond zou kunnen worden dat een verdachte daadwerkelijk in die winkel geweest is.

De Metro publiceert vandaag in de papieren editie zelfs een eigen artikel, waarin gemeld wordt dat het gaat om een 'zogenaamde DNA-spray', wat het allemaal niet duidelijker maakt. Het 'geurloze goedje' blijft in ieder geval 'dagenlang op de huid en kleding van de overvaller' zitten. Ook vanuit Amsterdam zou belangstelling zijn voor 'dit apparaat'.

Hoe het verder allemaal werkt, wordt niet duidelijk gemaakt. Waarom wordt er bijv. gesproken van "DNA-spray"? Heeft het iets te maken met het DNA dat in alle levende wezens aanwezig is? DNA is volgens de Dikke Van Dale een "in de chromosomen aanwezige stof die de drager is van alle erfelijke eigenschappen". Enkele lemmata verder komt ook nog "DNA-profiel" aan bod: "het voor elk individu unieke, in alle lichaamscellen voorkomende patroon van DNA-structuren, waarmee iem. aan de hand van een haar, speeksel, sperma enz. geïdentificeerd kan worden."

Wat voor gezondheids- en andere risico's zijn er verbonden aan het gebruik van dat spul? Hoe wordt ervoor gezorgd dat alleen overvallers bespoten worden? En, als het er alleen om gaat om aan te tonen dat een verdachte in de betreffende winkel geweest is, waarom dan niet gewoon gebruik maken van videobeelden? Daarmee kan datzelfde aangetoond worden, zonder dat mensen (overvallers of niet) blootgesteld worden aan chemische rotzooi.

Gaat het eigenlijk wel om het bestrijden van winkeldiefstallen, of is het misschien een door de middenstand (misschien wel zonder dat de winkeliers dat beseffen) gesponsord experiment voor iets dat de overheid van plan is te gaan inzetten om ons nog verder te controleren, zogenaamd in de strijd tegen het terrorisme?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

geen vraag- maar uitroeptekens

Je gaat in je artikel niet in op een deel van je titel, maar hier is inderdaad sprake van biologische oorlogsvoering in een experimentele fase. De politie hoeft zich na invoering van het systeem niet langer meer druk te maken over overvallen (kan zich eindelijk gaan toeleggen op kerntaak nummer 1, het beboeten van ausweis-lozen), aangezien alle bespotenen binnen hooguit veertien dagen gestorven zijn aan een per sproeiapparaat verschillend soort oorzaak: hartstilstand, bloeding, niet besmettelijke builenpest, versnelde aids, embolie, vrij akute en komplete verlamming, volledige botontkalking - om een paar varianten te noemen.

Dat er slachtoffers vallen onder bedienend personeel (dat zo lomp-idioot-debiel-stom is om achter overvallers aan te gaan) en gelijktijdig onder het apparaat doorkuierende passanten, ja, dat is een ingekalkuleerd risiko, in goed nieuw-nederlands heet dat collateral damage.

Om de ekonomie niet al te erg te ontwrichten, wordt er niet gesproeid tijdens koopavonden en op zater-, zon- en feestdagen.
Verder zullen een aantal sproeikoppen worden uitgerust met placebo-vloeistoffen die uitsluitend ergerlijk jeukende huiduitslag (enigszins vergelijkbaar met psoriasis) en hernieuwde astmatische begaafdheid veroorzaken, kwalen waartegen de farmakeutische industrie allang afdoende, maar gelukkig vrij prijzige, medichemikaliën heeft ontwikkeld (sommige daarvan moeten nog wel even versneld aan de Kodex worden toegevoegd, maar dat mag geen punt zijn, het spul is immers zo veilig als wat).

Naast de zogenaamde "DNA-spray" (die naam is gekozen uit 1500 inzendingen van gerenommeerde reklameburo's, maar die wedstrijd ging over een vloeibare pleister die bij het afsluiten van een wond in het weefsel werd opgenomen) die overigens alleen voor het menselijke oog niet zichtbaar is, een beetje disko-lamp laat al zien dat je een heel bijzondere kap ophebt, wordt er ook getest met "RFID-nevel".

Waar de "DNA-spray" óp de huid blijft liggen (en in tegenstelling tot wat de kranten beweren wél af te wassen is, met "SmirtSp"-shampoo van het merk "IoneM"), wordt de "RFID-nevel" door de huid opgenomen.
Deze nevel bevat lokatiesporen, die zich via de bloedbaan laten transporteren naar de vingertoppen, alwaar een voortdurend klonteringsproces plaatsvindt.
Als de klont uit minimaal 5000 eenheden bestaat (wat al na ongeveer 45 minuten zou kunnen zijn), is deze op afstand uitleesbaar.
Naarmate de klont doorgroeit, wordt de uitleesafstand natuurlijk ook groter (de uitzendenergie wordt uit de witte bloedlichaampjes betrokken, maar dit levert geen gevaar op voor de gezondheid van het immuunsysteem van de zender).
Een klont van enkele miljoenen eenheden is volkomen veilig en zelfs voor een mechanische mikroskoop nog steeds niet zichtbaar. Het zendbereik is dan vergelijkbaar met een mobiele telefoon en het bezoeken van patiënten op de intensive care kan beter even uitgesteld worden.

Er is overigens al eerder geëxperimenteerd met "DNA-spray" (lang voor het die modieuze naam kreeg): bij de ontruimingen van kraakpanden in Amsterdam, Nijmegen en Arnhem werd een heel bijzondere vorm van traangas gebruikt, maar die proeven zijn gestaakt nadat bij enkele M.E.-ers (die, zelfs mét de speciale gasmaskers op, aan de agressiviteiten deelnamen) plotselinge distrofieën gekonstateerd werden.

Anoniem zei

stomme plantespuit

Nee hoor, jonker, die videobeelden zijn hartstikke ontoerekenings, want zelfs as ik 't geweest was die die winkel afgeroomd had, dan nog ben ik 't niet geweest, zolang alsdat de prinsemarij niet kan bewijzen datdat ik 't écht was, en ik was het niet as omdat ik dat niet geweest kon zijn, wantomdat ik op een heel erg andere plek was, bijmet me vriendin, vanwie ik de naam niet kanmag noemen, want dan komt haar getrouwde vent erachter, zodus.
Enne toen werrik vrijgesproken, alle drie de keren tot nogeris aan toe, mar da's logisch, toch.

En zo'n sproetskanon helpt natuurlijk ook voor geen zak, want een beetje slimme afromerd droeg al 'n pet of 'n muts met donkere bril en vanaf hedens ook een kolletje op ze lange mouwejas, je ben toch nie gek.