maandag 2 september 2002

Kolossale blinde vlek bij Balkenende!

Balkenende geeft te kennen dat de neergang van normen en waarden moet worden bestreden en hij wijt die neergang aan het "consumentengedrag" van de burgers.

Hoe denkt hij echter dit consumisme te kunnen keren zonder in de problemen te komen met de huidige politiek (niet alleen in Nederland). Het consumentengedrag is immers een rechtstreeks gevolg van het kapitalisme, dat juist van dat consumentengedrag profiteert. Tot welke extremen dat kan leiden is bijv. duidelijk te zien in de USA, waar de economische belangen (die van het kapitalisme dus) zwaarder wegen dan internationale verdragen (zoals dat van Kyoto), waarmee in feite bevestigd wordt dat het milieu (het welzijn van de mensen dus) minder belangrijk is dan het kapitalistische winstbejag.

Ik wens Balkenende veel succes, maar misschien moet hij zich al voorbereiden op de vraatzuchtige kantjes van het kapitalisme en van de USA: Op 11 september 1973 werden de democratisch gekozen regering en president van Chili uitgemoord omdat Allende en zijn regering ook een andere visie hadden over de inrichting van hun samenleving.

Geen opmerkingen: