donderdag 26 september 2002

Wie maakt de LPF zwart?

Briefschrijver P. Versnel uit Amsterdam maakt zich (in deMetro van vandaag) druk over "die zwartmakerij van de LPF". Hij wordt daar "kotsmisselijk" van.

Ik kan me dat best voorstellen. Hij/zij heeft LPF gekozen en het is pijnlijk om te moeten constateren dat je gekozen hebt voor de een dergelijke partij. Hij/zij moet zich echter niet kwaadmaken over "gefrustreerde oppositionele critici", maar op de mede door hem/haar gekozen mensen, die zélf hun eigen partij zwart maken. In een klein half jaartje heeft de LPF al meer schandalen veroorzaakt (met wachtgeld beloonde leugens, rechtvaardiging van te hard rijden, achtertuintjespolitiek, ruzies rond Matt Herben, dubieuze uitspraken van Hoogendijk en nu weer de ruzie rond Winny de Jong, enz.) dan andere partijen in een hele regeerperiode. En dan heb ik het nog niet over de onevenwichtige begroting voor de regeerperiode, want daar zijn ook CDA en VVD medeplichtig aan.

Geen opmerkingen: