woensdag 25 september 2002

Vreemde taal bedreigend, of het vooroordeel?


In een ingezonden brief in de Metro van vandaag merkt S. van der Hoek uit Vlaardingen o.a. op "Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen geslagen, maar het komt geregeld voor."

Hij/zij vindt ook dat "Allochtonen toleranter zouden moeten worden. Spreek Nederlands in de tram, metro en trein. Ik hoef toch niet het gevoel te hebben dat ik in het buitenland woon?"

S. staat er zeker niet bij stil dat ook Nederlandse en (bijv.) Franse vrouwen geregeld geslagen worden (en laten we het dan maar even niet hebben over Amerikaanse vrouwen), maar natuurlijk moeten vrouwen (en andere mensen) niet geslagen worden.

Ik zou nog graag willen weten of S. het even storend vindt, wanneer bijv. Britten in het Engels met elkaar spreken in de tram, ook al wonen ze in Nederland. Ik vermoed van niet. En waarom zouden allochtonen eigenlijk ook in het Nederlands moeten communiceren met elkaar? Het is wel handig als ze zich in het Nederlands goed kunnen uitdrukken, omdat ze nu eenmaal in Nederland wonen en het toch wel belangrijk is te weten hoe deze samenleving reilt en zeilt, en omdat ze tenslotte ook met Nederlanders zullen moeten communiceren.

Een ander punt is, dat mensen soms in hun communicatie bedreigend kunnen overkomen, wanneer ze zich luidruchtig en opdringerig uiten (maar dat geldt evengoed voor bijv. groepjes Nederlandse jongeren). Het feit dat de vreemde taal onverstaanbaar is, zal wel bijdragen aan het gevoel van onbehagen, maar de manier waarop gesproken wordt is van veel meer belang dan de gebezigde taal. Ik heb me in een Grieks restaurant in Amsterdam wel eens flink plaatsvervangend zitten schamen om een groepje in Ajax-parafernalia geklede Nederlanders, die de ober voortdurend aanspraken met "Lesbos" (lachuuu!).

Trouwens, al eens groepen Nederlanders aan de Spaanse kusten ontmoet? Die spreken ook alleen Nederlands, met uitzondering wellicht van (verkeerd uitgesproken) kreten als "dos cerveza". Dat zijn bepaald geen situaties om trots te zijn op je landgenoten...

Iedereen die ervaring heeft met "vreemde" talen weet overigens dat het heel moeilijk is om zich in alle opzichten in een andere taal even goed uit te drukken als in de moedertaal.

Geen opmerkingen: