dinsdag 24 september 2002

Zeur zelf eens wat minder!

Bakker uit Geleen valt in de Metro over "het gezeur over het koningshuis" en hij vraagt zich af: "Wat geloven die mensen nou eigenlijk, dat een republiek geen geld kost?"

Een monarchie is echter niet te vergelijken met een republiek. Dat is hetzelfde als appeltaart vergelijken met kippenhokken. Een monarchie impliceert een erfelijk staatshoofd met zijn entourage, daar zou dan een president tegenover moeten staan. Een president is dan goedkoper, omdat daarbij geen familieleden tot in de tigste graad uit de staatsruif hoeven te eten. Een republiek is een staatsvorm, met als monarchistische tegenpool een koninkrijk. Het moge duidelijk zijn, de kosten van een Republiek der Nederlanden zullen niet veel verschillen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een veel belangrijker argument tegen de monarchie is echter het feit dat iedere imbeciel koning kan worden, als hij maar op het goede moment in de juiste wieg geboren wordt. Gezien de feitelijke macht die een monarch kan uitoefenen (Beatrix en Juliana hebben daar diverse voorbeelden van gegeven) is dat een heel griezelige gedachte. Een president kan ook een imbeciel zijn, maar dan kon hij alleen maar president worden doordat hij door een nog imbecieler volk gekozen werd, en doordat hij in elk geval zich daarvoor heeft moeten inspannen om zijn tegenkandidaat/-kandidaten te verslaan. Ik hoop dat de kiezers toch echter slimmer zullen zijn dan een imbeciel als president te kiezen (hoewel het er maar somber uitziet met de huidige toestand van het onderwijs...). En dan mogen we hopen dat de resultaten van een eventuele presidentsverkiezing in Nederland minder gemakkelijk te manipuleren zijn dan in bijv. de VS...

Geen opmerkingen: