maandag 23 april 2007

De Pers kwaliteitskrant? Maar dan toch wel erg eenzijdig!

Nadat de afgelopen weken De Pers uitvoerig de gelegenheid te baat heeft genomen om op welke manier dan ook de SP zwart te maken, wordt vandaag geprobeerd de PvdA de hemel in te prijzen. Desondanks luidt tóch de kop De SP maakt de postzegel' onbetaalbaar [vraag me maar niet wat de bedoeling is van het enkele aanhalingsteken achter "postzegel", want dat heeft De Pers zelf bedacht].

Het artikel, dat bijna de hele tweede bladzijde beslaat, bevat een interview met Frans Heemskerk, de huidige staatssecretaris van Economische Zaken, en hij wordt in de inleiding al meteen omschreven als voormalig 'links-liberaal PvdA-Kamerlid' en hij omschrijft zichzelf als 'sociaal-democraat' (wat meteen duidelijk maakt dat hij niet weet waar hij het over heeft). Hij is geen tegenstander van de "corrigerende werking van de overheid" en "de strijd tegen uitbuiting is de core-business van de PvdA", want "daar zijn we voor opgericht". Kortom, arbeiders en mensen met een socialistische blik op de wereld kunnen met Frans Heemskerk rustig verder slapen.

Niets is echter minder waar, zoals wel blijkt uit het vervolg van het interview, waaruit ook duidelijk naar voor komt dat de interviewer(s) maar wat uit de nek zit(ten) te lullen. Wat anders te denken van een opmerking als "De PvdA wordt steeds meer SP", terwijl het in werkelijkheid zo is dat de SP steeds meer opschuift in de richting van de PvdA van de jaren 1970. De SP krijgt het verwijt zich tegen de ontslagplannen van TNT te verzetten en daardoor de postzegel 'onbetaalbaar' te maken. Hij (Frans van H.) wijst erop dat "TNT zich [heeft] kunnen ontwikkelen tot een [...] bedrijf dat veel werkgelegenheid creëerde". Dat zal dan wel geweest zijn voordat het bedrijf de Posterijen overnam, want het ontslag van grote aantallen werknemers kan ik niet rijmen met het creëren van werkgelegenheid.

Wij (de SP-ers vermoedelijk en andere linkse Nederlanders) krijgen het verwijt dat we "vaak te weinig" beseffen dat "vrijhandel ons 400 jaar welvaart gebracht" heeft. En als bewijs stelt Fransje dat "Ricardo, de negentiende-eeuwse Britse econoom, [aan]toonde [...] dat vrijhandel goed is". Dat doet me denken aan een debat ergens rond 1980 aan de Tilburg Hogeschool tussen de Trozkistische econoom Ernest Mandel en Prof. Dr. Arnold Heertje, waarbij Heertje de marxistische economie belachelijk poogde te maken door zijn opmerking dat het Communistisch Manifest in 1848 (en dat ligt volgens mij toch ook in de 19e eeuw) geschreven was.

Karl Marx' Das Kapital werd tussen 1867 (deel I) en 1894 (deel III) gepubliceerd, terwijl het belangrijkste werk van David Ricardo (Principles of Political Economy and Taxation) al in 1817 gepubliceerd werd, dus een halve eeuw voor het eerste deel van Das Kapital, waarvan ik op het Internet helaas alleen een Engelse versie van het eerste deel gevonden heb. Wel is er nog een Nederlandse vertaling van een verkorte versie van Het Kapitaal door de Duitse internationalist Otto Rühle (1874-1943).

Analoog aan Heertje's opmerking, moet dus Ricardo wel hélemaal achterhaald zijn - en dat is hij ook, net zoals de momenteel nog steeds -zelfs door zogenaamde socialisten en sociaal-democraten- aangehangen uitbuitingsleer van het neoliberalisme, dat -laat ons dat niet vergeten- voor het eerst grondig werd uitgetest in Chili onder de dictatuur van Augusto Pinochet, waarbij werd uitgegaan van de ideeën van de econoom Milton Friedman. Das Kapital, dat overigens veel helderder is dan de Principles van Ricardo, toont op veel overtuigender wijze aan dat het kapitalisme (en de 21e-eeuwse variant, het neoliberalisme) juist functioneert op basis van uitbuiting van de arbeidersklasse (en de strijd daartegen was toch juist de 'core-business' [nieuw-Nederlands voor 'hoofddoel'] van de PvdA, nietwaar?).

Heemskerk wijst ons er 'fijntjes' op dat "door goedkope importproducten uit China [...] elke Nederlander bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld 300 euro koopkrachtvoordeel" heeft. Wat hij daarmee bedoelt is mij niet duidelijk. Een lid van de graaierskliek merkt niets van die € 300, en de talloze mensen die door de WAO-verziekingen van Balk (overigens al begonnen onder de paarse régimes van PvdA-er Wim Kok!) uit de WAO gewerkt zijn, zijn er maandelijks meer dan € 300 op achteruitgegaan, dus die hebben ook weinig aan een "koopkrachtvoordeel" van € 25 per maand.

Heemskerk wil het hoogste tarief van de belastingen (52%) niet verhogen, want "die [verhoging] stond [...] niet in ons verkiezingsprogramma. We zijn consistent." En dit is helemaal onduidelijk, want het regeeraccoord bevat talloze punten die niet in overeenstemming zijn met het PvdA-verkiezingsprogramma. Is dat dan consistent? Misschien wil Van H. ons eens een definitie geven van wat hij 'consistent' noemt...

Met een dergelijke staatssecretaris van Economische Zaken en dan nog Wouter B. als minus-ter van Financiën hoeft de VVD zich niet ongerust te maken over de neoliberale koers van Nederland onder Balk-IV... maar hopelijk wordt die club op korte termijn geaborteerd (en dan nu definitief!).

Zoals ik in mijn vorige stukje al schreef: het is hard nodig dat de fatsoenlijke PvdA-ers de touwtjes weer in handen nemen. Het is dringend tijd voor een paleiscoup - dan wel een totale leegloop van de partij. De PvdA is dusdanig ziek dat alleen euthanasie nog een oplossing kan bieden!


Geen opmerkingen: