woensdag 18 april 2007

Wij willen gewoon eerlijke en betrouwbare verkiezingen!

Enkele dagen geleden heeft de Commissie Hermans (in ambtelijk Nederlands de Commissie Besluitvorming Stemmachines) haar rapport uitgebracht over de in Nederland gebruikte stemcomputers (die ze echter systematisch 'stemmachines' noemen, wat erop wijst dat ook deze commissie eigenlijk nauwelijke beseft waar ze mee bezig is [geweest]).

Helaas wordt er in de media vooral vermeld dat de computers volgens dit rapport beter beveiligd moeten worden, zodat hun straling niet meer kan worden opgevangen. Op deze manier is het stemgeheim gewaarborgd en kunnen we weer rustig gaan slapen. We weten inmiddels allemaal dat een dergelijke geruststelling van minister-president Colijn zowat het startsein vormde voor de nazi-inval in Nederland in 1940.

Voor de zekerheid worden er ook nog enkele woordjes gewijd aan een 'paper trail' bij stemcomputers, maar de enige juiste conclusie wordt niet getrokken!

We hebben helemaal geen stemcomputers nodig: stemmen met papier en potlood is duidelijk, van het eerste tot het laatste moment controleerbaar en een stempotlood en stembiljet kunnen niet afgeluisterd worden.

Het enige plausibel klinkende argument ten gunste van stemcomputers (tijdwinst) is een hol argument. Toen bij de laatste twee verkiezingen in Amsterdam weer gestemd werd met papier en potlood, was de Amsterdamse uitslag desondanks al vroeg in de avond bekend.

Omdat er dus geen enkele goede reden is om toch vast te houden aan stemcomputers, moet er iets anders aan de hand zijn. Ik heb daar wel een paar ideeën over, maar helaas kan ik niet meer doen dan op mogelijke verklaringen te wijzen:

De voorstanders (de meeste politieke partijen, respectievelijk de uit die partijen afkomstige ministers) hebben belang bij het gebruik van stemcomputers. Waarom?
  • Wellicht krijgen ze smeergeld van Nedap (de maker van de in Nederland bijna monopolistisch gebruikte stemcomputers).
  • Of misschien hebben ze een mogelijkheid in laten bouwen om de uitslagen te manipuleren. Dat dat mogelijk is is op diverse plaatsen in de Verenigde Staten aangetoond, en ook in het Brabantse dorpje Zeeland is er met de computer-uitslagen gerotzooid, terwijl de electronische verkiezingsuitslag in Eindhoven bij de laatste verkiezingen -ondanks de zogenaamd onfeilbare apparatuur- ineens aangepast 'moest' worden. Die Eindhovense truuk is nog steeds niet onweerlegbaar verklaard, en zal dat ongetwijfeld ook nooit worden.
  • Of, en ik kan natuurlijk ook niet bewijzen dat dát zo zou zijn, misschien beschikt Nedap wel over informatie, waarmee de Nederlandse overheid onder druk gezet (gechanteerd) kan worden. Het is in ieder geval wel gebleken dat Nedap in zijn publicaties (persberichten e.d.) zich niet bepaald fijntjes uitdrukt, en dat daarbij bepaalde drukmiddelen niet geschuwd worden.
Voor meer (en meer gedetailleerde) achtergrondinformatie over deze materie, verwijs ik graag naar de website van Wij vertrouwen stemcomputers niet!

Geen opmerkingen: