zondag 29 april 2007

DE waarheid!...?

Gelezen in Mistress of the Catacombes (David Drake): "He'd learned young that you'd do better to argue with a sheep than with somebody who knows the Truth." (Hij had al op jonge leeftijd geleerd dat je beter met een schaap kunt redetwisten dan met iemand die de Waarheid kent.)

En dat maakt het érg moeilijk voor iemand die een ander idee heeft over DE waarheid in een wereld vol mensen die geloven in de Waarheid van de Alleluya's, de Ayatollahs, Bush, Stalin of wie dan ook die weten (althans claimen te weten) dat hun waarheid absoluut is - omdat ze die waarheid uit een boek halen, waarin staat dat dat boek de waarheid zegt.

Neem maar van mij aan, dat MIJN waarheid (de waarheid in mijn weblog) even waar (en mogelijk zelfs waarder) is dan de waarheid van alle fanatieke aanhangers van welke leer of doctrine dan ook. En mijn waarheid is in ieder geval beter dan die van Balk, Bos of Rouvoet of, laat ik het een beetje nuanceren, mijn waarheid is oprechter dan die van voornoemde machtswellustelingen!

Geen opmerkingen: