donderdag 9 maart 2023

Is de EU bang voor het einde van het kapitalisme?

Het Financieele Dagblad meldt de Europese "kapitaalmarktunie" snel moet worden afgemaakt (ik vrees dat hiermee bedoeld wordt "voltooid" en niet "uitgemoord"...), want voor de gewenste "stevige vergroening en digitalisering van de economie vanwege de energietransitie" zijn "juist [...] private investeringen nodig". Immers, "Als de EU nationale belemmeringen als gevolg van verschillende wet- en regelgeving uit de weg ruimt, kan geld simpeler zijn weg vinden naar het bedrijfsleven".

Wat wordt hier echter precies bedoeld? Eerlijk gezegd denk ik dat de EU  bang is dat op een gegeven moment de wens om het neoliberalisme uit de wereld te helpen steeds groter wordt. Een nog grotere concentratie van de macht bij de zichtbaar ondemocratische Europese Commissie maakt het nog moeilijker om de macht weer terug te brengen bij de burgers, zoals de bedoeling zou moeten zijn bij het eerder voorgespiegelde "Europa van de regio's"... Dus: zoveel mogelijk eenheid in Brussel, om de machtspositie van de EU veilig(er) te stellen!

Niet doen, zou ik zeggen!

 


Geen opmerkingen: