woensdag 22 maart 2023

Drastische verandering in Nederland onvermijdelijk?

Jan Hoedeman, politiek koningshuisverslaggever,  heeft het boek Achilleshiel geschreven, dat morgen gepresenteerd wordt, en waarin het 'zwaktepunt' van Willem-Alexander, die intussen tien jaar zichzelf amuseert als koning van Nederland. Die achilleshiel zit 'in het maximaal oprekken van zijn privédomein', zonder dat premier Rutte (die volgens artikel 42 van de grondwet verantwoordelijk is voor het handelen van de koning) of de koninklijke adviseurs hem daarvan afgehouden hebben. Voorbeelden van dat 'zwaktepunt' zijn in grote mate beschikbaar, met als duidelijkste voorbeeld de koninklijke vacantie in Griekenland, net toen de Nederlandse overheid de hele bevolking tot huisarrest veroordeeld had. (Zie het Algemeen Dagblad van vandaag.)

Mij dunkt dat er dan ook niets anders opzit dan dat de koning afgezet wordt en de monarchie wordt opgedoekt, mede gezien de ongrondwettelijke daden van zijn voorgangers - zoals Wilhelmina's ongrondwettelijke vlucht naar Engeland in 1940 (zie bijv. Wilhelmina, werkelijkheid en fictie van Gerard Aalders). 'Onze' monarchie is ons in feite na het verdwijnen van Napoleon toch al met een misselijk truukje op ons dak geschoven.

En ook de premier (Mark Rutte, die eigenlijk al lang in de WW had moeten zitten, en tot participatieslavernij veroordeeld had moeten zijn na o.a. zijn verantwoordelijkheid voor het toeslagenschandaal) en de koninklijke adviseurs verdienen het om definitief aan de kant gezet te worden!

Geen opmerkingen: