zaterdag 25 april 2009

Is alle aandacht voor 'Marokkanen' terecht? (overgenomen artikel)

Het volgende artikel werd gepubliceerd in re.Public van 24 april 2009:In de jaren zeventig waren Surinamers het gesprek van de dag. Messentrekkers. Zo kwam deze nieuwe bevolkingsgroep bij veel Nederlanders bekend te staan. Er zat een kern van waarheid in: meer dan gemiddeld kwamen deze oud-rijksgenoten in aanraking met politie en justitie.
Anno 1978 waren criminele en overlastgevende Surinamers noch in de media, noch in de politiek een echt issue. Tenminste niet zoals Marokkanen nu alle aandacht krijgen. Gaat er nog wel eens een dag voorbij zonder dat deze minderheidsgroep het nieuws domineert? ...

Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Overgenomen met toestemming van de auteur, Martijn van der Kooij, hoofdredacteur re.Public.

Geen opmerkingen: