zondag 26 april 2009

Wat zou jij doen als de regering je computer in beslag zou nemen? (oproep)


Laat me je even vertellen waar dit over gaat. We hebben juist gehoord dat de computers van een aantal Israelische vredesactivisten in beslag genomen zijn en dat deze pas teruggegeven werden, nadat ze verklaringen ondertekend hadden dat ze gedurende 30 dagen geen contact zouden opnemen met hun politieke vrienden. We vragen jullie contact op te nemen met de Israelische Minister van Justitie en te vragen om deze pesterijen onmiddellijk te staken.

De betreffende activisten zijn leden van "New Profile", een groep feministische vrouwen en mannen die het wagen te suggereren dat Israel geen gemilitariseerde samenleving hoeft te zijn. Ze worden er ten onrechte van beschuldigd jongeren -zoals de shministim- aan te zetten militaire dienst te weigeren. Die beschuldiging is niet juist. Ofschoon "New Profile" jongeren niet zegt dat ze dienst moeten weigeren, geeft de organisatie wél steun aan degenen die niet in dienst gaan: pacifisten, degenen die zich verzetten tegen de bezetting van Palestijns gebied en anderen. "New Profile" informeert hen over hun rechten en geeft hen juridische ondersteuning als dat nodig is. Israel is echter een land dat het basis-mensenrecht op gewetensbezwaren niet erkent.

De beschuldiging van de regering tegen "New Profile" is niet nieuw. Hij bestaat al enige tijd, als reden voor pesterijen. De politie-actie van vandaag draait de schroeven behoorlijk strakker aan. We hebben gezien hoe internationale druk kan helpen om veel shministim uit de gevangenis te krijgen. Nu is het tijd om zó veel druk uit te oefenen dat de Israëlistische vredesactivisten hun werk kunnen doen zonder geïntimideerd te worden.

Ik sluit af met een bericht van "New Profile": "Deze recente acties bevestigen waarvoor wij al vele jaren aan het strijden zijn: het militarisme van de samenleving in Israel kwetst de heilige beginselen van democratie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke vereniging. Iemand die meende dat tot op heden aanklachten "alleen" werden verzonnen voor Arabische burgers van Israel kon vanmorgen zien dat niemand van ons er zeker van kan zijn dat hij/zij vrij een mening kan geven over de gebreken van de maatschappij en het bestuur in Israel."

[W.g.:] Sydney Levy

De bovenstaande oproep ontving ik van de Jewish Voice for Peace, die zich verzet tegen het militarisme in Israel, en die vindt dat de Israeli's en de Palestijnen, twee volken, één toekomst, moeten hebben.

Geen opmerkingen: