woensdag 30 juli 2014

Hoezo, 'geen oorlog (in Europa) dankzij de EU'?

Het is zoïzo altijd al een leugen geweest van veel politici dat er in Europa geen oorlog meer geweest is na de Tweede Wereldoorlog (denk maar aan de -overigens bloedeloze- staatsgreep in Portugal, of aan het kolonelsrégime in Griekenland, of minder lang geleden aan het voormalige Joegoslavië), maar het begint er intussen steeds meer op te lijken dat dankzij de EU, de Verengde Staten er nu des te gemakkelijker voor kunnen zorgen dat er een Derde Wereldoorlog aankomt, en wel in Europa.

Dat is uiteraard niet vreemd, want de Verengde Staten hebben al meer dan een eeuw overal oorlog gevoerd (behalve op hun "eigen" grondgebied). Het is altijd al de bedoeling van de Verengde Staten geweest om een Derde Wereldoorlog in Europa te laten uitvechten. Zoals Herman Wigbold in 1981 al schreef in Het bedrog met de kernkoppen (hoofdstuk 12): "De 108 Pershing 2-raketten en de 464 kruisraketten dienen niet ter bescherming van West-Europa, maar van de Verenigde Staten. Zij moeten de Verenigde Staten in staat stellen zo nodig in Europa een beperkte kernoorlog te voeren, waarbij het grondgebied van de Verenigde Staten wordt gespaard [vet van Dwarslezer]. Ze moeten de Verenigde Staten in de gelegenheid stellen de Sowjet-Unie onder druk te zetten als het elders in de wereld, met name in het Midden-Oosten, tot een conflict komt met de Sowjet-Unie."

Zoals de gevolgen van de beurscrisis van 1929 door Washington "opgelost" werden door de Tweede Wereldoorlog (denk alleen maar aan de steun aan het régime van Hitler, o.a. door de (groot)vader van de twee Bush-Georgen) en de "humanitaire" Marshall-hulp daarna, is het régime van stroman Oboeman er ook mee bezig een grootschalige oorlog uit te lokken om de half-dode VS-economie weer uit het slop te halen, na de door het neoliberalistische kapitalisme veroorzaakte krediet- en bankcrisis. Rusland heeft zich niet uit zijn tent laten lokken door de burgeroorlog in Syrië of door de ellende in Irak (bij allebei zijn, zoals intussen al overduidelijk gebleken, de VS betrokken) en daarom moest nu maar een (semi?-)fascistisch régime aan de macht worden geholpen in Oekraïne. De EU wilde daaraan maar al te graag meehelpen, in de hoop ook een graantje mee te mogen pikken bij het uitpersen van de Oekraïense bevolking. De "slimmeriken" (ironisch bedoeld, voor alle duidelijkheid) in Brussel stonden er niet bij stil, of WILDEN er niet bij stil staan, dat er een dubbele bodem zou kunnen zitten in de pressie van Washington (met steun van het Verengdestaatse vreemdelingenlegioen, de NAVO).

Aangezien "de Russen" tot op heden niet bereid zijn een grootschalige oorlog te riskeren, wordt de druk steeds verder opgevoerd (zie bijv. de New York Times van eergisteren), in de hoop dat Putin' zich zo geprovoceerd voelt dat Rusland zich uiteindelijk toch openlijk militair zal bemoeien met het conflict in Oekraïne, waarbij de VS zich dan "gedwongen" zullen "voelen" de NAVO in te zetten, en daarmee de hele EU in staat van oorlog met Rusland te brengen (zie in dat verband over de "permanent gestructureerde samenwerking" van het "gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de [Europese] Unie" met de NAVO het protocol bij artikel 28A van het "Verdrag betreffende de Europese Unie").

Blijkens een bericht van 25 juli vechten er overigens al Verengdestaatse militairen in Oekraïne:


Wat gaat de Nederlandse bevolking doen? Wordt zij eindelijk wakker? Het WK en de Tour de France zijn intussen afgelopen, dus daar hoeft niemand meer voor thuis te blijven. Of zit intussen iedereen op Iebietsa? Wie durft nog te beweren dat het Nederlandse régime (en de EU-dictatuur) het beste voor hebben met de Nederlandse (en Europese) bevolking?

Geen opmerkingen: