maandag 20 december 2021

Maar waarom? (overpeinzing bij een historische tekst)

Het volgende las ik in deel I, bladzijde 308 van de "Vaderlandsche Historie" (uit 1781), in verband met de Britse piraterij tegen Nederlandse schepen, waardoor de Nederlandse «Koopvaardij en Commercie» ernstige schade leden. Het ging hier om 1758

De Kooplieden wierden genootzaakt zig tegens Haare [Britse] Koninglyke Hoogheit met de dringenste taal uit te laaten, en wegens de vaststelling der augmentatie [versterking van het leger] in die manieren te spreeken, dat zy, volgens de schuldige agting voor de Raadsbesluiten der Heeren Staaten, niet meer konden zeggen; zy beweerden dat een genoegzaam getal Oorlogscheepen het eenige middel was, om voor de [Nederlandse] Republiek het oude ontzag en eerbied weder te verwerven, zy steunden <308> daarop, zeiden zy, dat zy spraaken voor Vrouw, voor Kinderen, voor 't Vaderland, en voor het Vorstelyk Huis van Orange, en geenzints om dit Gemeenebest [de Vereenigde Provintien der Neederlanden] in een twyffelagtigen Oorlog tegens een magtig Koningryk in te wikkelen;

Eigenlijk is er maar bar weinig veranderd in 2½ eeuw tijd. De Kooplieden [nu zijn dat bijv. de organisatoren van festivals en andere evenementen] klagen ook nu nog door de Corona-maatregelen van de overheid -  alleszins begrijpelijk, zeker wanneer het gaat om kleine ondernemers die hun spaargeld - dat ze eigenlijk voor hun pensioen apartgezet hadden - nu moeten uitgeven om hun bedrijf overeind te houden. En veel mensen, denk aan mensen die voor een uitzuigbureau werkten en nu op straat staan (leve de flexibilisering), maken zich ook nu ongerust over hun leven ["voor Vrouw en Kinderen"].

Waarom ze zich druk maakten "voor 't Vaderland" is mij in ieder geval momenteel niet duidelijk, want dat Vaderland maakt zich drukker om de grootgraaiers (bijv. aandeelhouders van de KLM) dan om de talloze kleine bedrijfjes, de zieken en de uitkeringsgerechtigden. De gezondheidszorg heeft voor de R.overheid voorzeker geen hoge urgentie. Er worden wel maatregelen uitgevaardigd -zeggen Rutte en De Jong- om te voorkomen dat de ziekenhuizen volledig verstopt raken, maar vanaf de eerste Corona-golf is er nog steeds niets gedaan om verpleegkundigen op te leiden en aan te trekken (hogere salarissen zouden daarvoor van groot belang kunnen zijn!), waardoor ook afdelingen van ziekenhuis geopend kunnen worden, die nu gesloten zijn wegens onvoldoende medisch personeel.

En de bezorgdheid voor "het Vorstelyk Huis van Oranje" is me volstrekt onduidelijk. Nog afgezien van het gegeven dat er in de 18e eeuw geen vorstelijk huis was (Nederlandse was toen onderworpen aan een erfstadhouder (inderdaad een Oranje), zal het in die tijd niet veel anders zijn geweest. Het "Huis van Oranje" is vooral bezig met zijn eigen belangen. Zo vluchtte Wilhelmina in 1940 stiekem (onwettelijk!) naar Engeland, waardoor zij in feite geen koningin meer kon zijn.
En ook nu blijkt de huidige (pseudo-)afstammeling van de Oranjes niet erg begaan te zijn -en al zeker niet solidair- met het welzijn van de Nederlandse bevolking, die het niet bepaald gemakkelijk heeft (afgezien natuurlijk van de grootgraaiers). Dat blijkt o.a. uit de onrechtmatig ge├»ncasseerde subsidies voor het onderhoud van meubelen, en voor het "kroondomein" Het Loo, maar ook uit een vacantiereisje naar Griekenland, op een moment waarop de andere Nederlanders min of meer tot huisarrest veroordeeld waren, of uit de aanschaf van een racebootje van 2 miljoen (zoals Youp van 't Hek het noemt). 

P.S.: Veel van dit soort teksten zijn te vinden bij www.delpher.nl.

Geen opmerkingen: