vrijdag 17 december 2021

"Regering" schuldig aan Corona-problemen? ... of 'de mensen'.

 Socialisme nu  bood op 3 december een interesssant artikel over de Corona-problemen in Nederland, en verwijst daarin naar de suggestie van de het tragicomische duo Rat & Fat [Rutte en De Jong met zijn 'flitsende' schoenen] dat die problemen veroorzaakt zouden zijn door "de mensen" die zich te weinig aan "de basisregels" houden.

Uiteraard slaat die suggestie van de twee neoliberale propagandisten nergens op. Die basisregels zijn namelijk voortdurend aan wijzigingen onderhevig. De ene keer "mag" alles weer, en een week later worden we weer onderworpen aan diverse beperkingen.
Van de andere kant wordt door die twee praters steeds gewezen op de noodzaak van maatregelen in verband met de beperkte ziekenhuiscapaciteit. In 1½ jaar tijd hebben ze echter niks gedaan om die ziekenhuiscapaciteit te verbeteren: met een hoger salaris voor de verplegenden zou er inmiddels meer belangstelling zijn voor dit noodzakelijke werk, en zouden verpleegkundigen niet van baan veranderen omdat hun inzet en energie tenslotte ook eindig is. In plaats daarvan moest iedereen 5 minuten klappen voor die "helden".

Overigens klopt de verantwoordelijkheid van "de mensen" wel, maar niet in de zin die Rat & Fat aandragen. Wél in de zin dat "de mensen" al jarenlang zich hebben laten misleiden bij de verkiezingen en steeds opnieuw gekozen hebben voor dezelfde boeven die de hele Nederlandse samenleving steeds veranderd hebben in een gedesocialiseerde naast-elkaar-leving.

Geen opmerkingen: