vrijdag 2 mei 2008

"Liberté, égalité, fraternité" op zijn Frans

Een in Nederland wonende Fransman was met een Nederlandse man getrouwd, zoals conform de Nederlandse wetgeving (en die van nog enkele min of meer ontwikkelde landen) mogelijk is.

Tot zijn verbazing ontdekte hij onlangs dat hij zijn Franse nationaliteit kwijt is, omdat volgens de Franse wetgeving huwelijken tussen personen van gelijk geslacht niet mogelijk is. (nieuwsuitzending van de radiozender
France Bleue, vandaag 11:00)

Dat is dus kennelijk wat in Frankrijk wordt verstaan onder "vrijheid, gelijkheid, broederschap", zoals nochtans nog steeds op de Franse munten vermeld is. Hoe lang duurt het nog voordat de Franse nationaliteit van alle polygame moslims ingetrokken gaat worden (aangezien de Franse wetgeving ook polygamie verbiedt)?... Of heeft dat dan weer met de vrijheid van godsdienst te maken?

Weer een land dat geboycot moet worden!

Geen opmerkingen: