vrijdag 16 mei 2008

Papier en potlood, of uiteindelijk toch een stemcomputer?

Op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is vandaag een stukje gepubliceerd onder de titel Stemmen met potlood en papier. Het komt er daarin op neer dat we "zolang er geen goed alternatief" is, met papier en potlood gaan stemmen in dit land.

Als reden wordt niet verwezen naar het feit dat verkiezingen met stemcomputers niet te controleren zijn (sterker nog: dat ze gemanipuleerd kunnen worden!), terwijl juist in een land dat (volgens de grondwet) democratisch geregeerd wordt een exacte registratie en telling van de stemmen in een verkiezing van het grootste belang is.

Wél komt het ministerie met het verhaal (net als ongetwijfeld de massamedia, aan het lijntje van het
ANP, ook weer zullen benadrukken) dat "van een nieuw te ontwikkelen apparaat waarop de kiezer zijn keuze kan bepalen niet kan worden gegarandeerd dat de gemaakte keuze op geen enkel moment is ‘af te luisteren’."

Met andere woorden: het Ministerie wil beslist graag met computers laten stemmen, en daarom moeten wij vooral denken dat het alleen maar gaat om de (praktisch gezien theoretische) afluisterbaarheid van de apparatuur. Zodra hiervoor een oplossing gevonden is (metalen stemhokjes of zoiets?) is er dus geen probleem meer.

Dat niet af te 'luisteren' computers nog steeds gemanipuleerd kunnen worden moet bij voorbaat vast uit de aandacht gehouden worden. Is die manipuleerbaarheid misschien de uiteindelijke bedoeling van het Nederlandse régime? Misschien is het wel de bedoeling om op een elegantere wijze dan in de decennia na de Tweede Wereldoorlog de communisten het leven moeilijk gemaakt werd, te voorkomen dat linkse (en dan bedoel ik: écht linkse) partijen en bijv. moslimpartijen een politieke machtsfactor kunnen worden.

Het artikel merkt dan verder weliswaar op dat "het ontwikkelen van nieuwe apparatuur een grote investering [vergt], zowel in geld als in organisatie", en dat dit volgens het kabinet "te weinig meerwaarde heeft ten opzichte van stemmen met potlood en stembiljet", maar de opmerking eerder in het artikel ("zolang er geen goed alternatief is") geeft ofwel aan dat het kabinet dom is (wat mij geenszins verbaast), ofwel dat het verhaal van die "grote investering" er alleen als afleidingsmanoeuvre is bijgesleept. Iedereen met een beetje fantasie kan bedenken dat gedrukte stembiljetten en potloden in multiplex hokjes altijd goedkoper zullen zijn dan computers, die onderhouden en gecontroleerd, opgedateerd en bewaakt moeten worden.

Er moet dus iets anders achter het gekronkel van Den Haag zitten: ofwel de wens om verkiezingen te kunnen manipuleren, ofwel financiële belangen bij (of chantage van?) producenten van stemcomputers...

1 opmerking:

Van Drukken zei

Terechte opmerkingen!

Vergeet niet dat deze regering is gekozen met stemcomputers. Men is nu dan wel gedwongen om toe te geven dat stemcomputers niet deugen maar men heeft daaruit niet de gevolgtrekking willen maken dat er opnieuw verkiezingen gehouden moeten worden.

De vraag waarmee een simpele figuur als ik nu toch wel zit is hoe rechtsgeldig deze regering nog is.