vrijdag 2 mei 2008

Géén sprake van martelen...

Op 27 januari verleden jaar hebben Nederlandse militairen drie gevangenen (Taliban?) naakt in de (Afghaanse) winterse koude regen laten staan.

De situatie "heeft niet geleid tot ziekte of tot levensgevaar voor de detainee", schreef het toen nog militaire opperhoofd Dick Berlijn aan de minister van Defensie. De 'directeur Operatiën' had eerder al geschreven dat er "geen sprake [was] geweest van marteling, onoorbare praktijken of misstanden, maar slechts van een onacceptabele situatie die vervolgens in de kiem werd gesmoord." (NRC van vandaag)

Dit is niet de eerste gelegenheid waarbij het christenfundamentalistische Nederlandse régime, dat voortdurend hamert op het belang van 'normen en waarden', verklaart dat er bij martelingen geen sprake is van martelingen. Lees hoe Nederlandse soldaten zich eerder in Irak schuldig aan martelingen, die echter 'ernstige gebeurtenissen' bleken te zijn (zie mijn artikel Nieuwspraak: "martelingen" heten voortaan "ernstige gebeurtenissen" van 16 juni 2007).

Ook Pyn in 't Hooft schreef in dit verband al eerder een stukje over "ernstige zintuigproblemen na onthoofding".

Geen opmerkingen: