zaterdag 3 mei 2008

"Liberté, égalité, fraternité" op zijn Frans (vervolg)

Het geval van de Fransman (Frédéric Minvielle), die zijn Franse nationaliteit kwijtraakte omdat hij met een Nederlandse man getrouwd is (zie mijn artikel van gisteren) en dat tot heftige reacties leidde in Frankrijk, zal opnieuw onderzocht worden, zoals de Franse minister van Immigratie gistermiddag aankondigde.

De hele gang van zaken is het gevolg van een erg letterlijke interpretatie van de nationale en internationale wetgeving. Blijkens een verdrag (uit 1985) tussen Nederland en Frankrijk verliezen burgers van de beide landen hun oorspronkelijke nationaliteit wanneer ze die van het andere land verkrijgen. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een huwelijk en de een de nationaliteit van de ander aanneemt. Helaas kent de Franse wetgeving geen huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en dus is Frédéric volgens de Franse wet ongehuwd, en in die situatie heeft hij dus geen recht meer op de Franse nationaliteit. (Libération van gisteren)

Geen opmerkingen: