vrijdag 2 mei 2008

Wat deed Máxima in Argentinië?

De beoogde Nederlandse koningin, de Argentijnse Máxima Z., dochter (echte? - denk aan de film «La historia oficial» van Luis Puenzo, uit 1985...) van een minister van het régime van dictator Videla, bezocht onlangs Argentinië om een vergadering van een VN-werkgroep bij te wonen, wat te winkelen en familie te bezoeken.

Naar het Argentijnse weekblad Noticias in haar laatste nummer meldt, heeft ze daarbij meteen (echter met een verzoek om maximale discretie) een megalomane aartsbisschop (Jorge Bergoglio, van Buenos Aires) gematst met een cadeautje van $ 15.000 à 20.000 per maand. Dankzij dit geld kan Bergoglio de 'blijde boodschap' van de door hem gestichte televisiezender Canal 21 via een satellietverbinding over heel Latijns-Amerika verspreiden.

Zijn uitzendingen zullen ongetwijfeld, gezien zijn politieke ideeën ook gericht zijn tegen de huidige Argentijnse presidente Cristina Kirchner en tegen de presidenten Hugo Chávez van Venezuela, Evo Morales van Bolivia en Raúl Castro van Cuba.

Van de zijde van het Hof in 's-Gravenhage wordt het bericht ontkend, terwijl de Rijksvoorlichtingsdienst "het [wil] ontkennen noch bevestigen, omdat over privébestedingen van leden van het Koninklijk Huis geen mededelingen worden gedaan". (Nieuw Republikeins Genootschap 30 april 2008 [om een of andere vreemde reden werkt deze link niet in Firefox]). Dat wil uiteraard niks zeggen, want ontkennen en 'geen commentaar' zijn standaardreacties in deze kringen.

Nu dringt zich de vraag op wat voor effect dit heeft op de troonopvolging, omdat het nog steeds een traditie is dat de koning(in) lid moet zijn van de Nederlands Hervormde Kerk, en dan komt het wel vreemd over als de paapse aartsvijand gesteund wordt.

Daarnaast vind ik het ook danig schraal dat wanneer hare koninklijke Bea een feestje wil vieren de armlastige gemeente Franeker daarvoor € 300.000 moet uittrekken (Trouw, 30 april 2008), terwijl Máxima tot in lengte van dagen een kapitaal spendeert aan een propagandazender van een club die over de hele wereld al beschikt over zenders voor dezelfde indoctrinerende boodschap.

Geen opmerkingen: