donderdag 28 mei 2009

Citaat van de dag...

De huidige verwarring op economisch gebied, die een rechtstreeks gevolg is van de verwarring van het wereldkapitalisme tegenover de talloze problemen, die het niet bij machte is op te lossen, geeft alle troeven in handen van een revolutionaire organisatie, die deze taak op zich zou willen nemen.
Geen maatschappelijk probleem is onoplosbaar, indien aan het beginsel dat tot oplossing ervan geroepen is de idee ten grondslag ligt van zelforganisatie, van vrijheid van individu en gemeenschap, van anti-autoritair federalisme. [...]

De kritieke situatie, waarmee ieder land op het ogenblik te kampen heeft, met moeilijkheden waarbij het steeds gaat om zijn of niet-zijn van het gehele bestaande stelsel, eisen onverbiddelijk van de revolutionaire arbeidsbeweging, zowel van het ene land als van het andere, de moed om tot heroïsche oplossingen te komen en het zoeken van de praktische weg om deze oplossingen te realiseren.
(Alexander Schapiro, De politiek der Internationale, gepubliceerd in het Syndicalistisch Jaarboekje 1932)

1 opmerking:

Anoniem zei

wie niet leert van de fouten uit het verleden, is gedoemd ze te herhalen.
De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn:
geloofsovertuiging en geld.

Het is zo langzamerhand hoog tijd dat de bezem er eens flink doorheen gaat