dinsdag 5 mei 2009

Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn?

De Verenigdestaatse president Barack Obama heeft Nederland ingedeeld bij de belastingparadijzen en overweegt maatregelen in het kader van zijn acties ter bestrijding van de belastingontduiking (*). De Nederlandse ambassade is 'bijzonder verbaasd' dat Nederland met een tarief van 25,5% als belastingparadijs beschouwd wordt. (NRC, vandaag)

Als dienst aan de waarheid zal ik de ambassade een beetje inlichten over wat er de laatste jaren door de een of andere Balkenbende is uitgespookt.

De Volkskrant meldde op 24 october 2006 dat er eerder dat jaar in Nederland onrust ontstaan was, nadat de vennootschapsbelasting [van 29,6%] was verlaagd tot 25,5%. Men was bang voor extra Japanse heffingen op bedrijven die winst maakten in belastingparadijzen. Het percentage dat daarvoor in Japan gehanteerd wordt bedraagt echter 25% en dus zit, volgens Joop Wijn, de toenmalige minister van economische zaken, "met dat halve procent verschil [...] Nederland in Japan wel goed".

Jan-Kees de Jager (CDA-staatssecretaris van financiën) was van plan de vennootschapsbelasting nog verder te verlagen, maar zijn partijgenoot De Nerée wees hem erop dat dat wel eens tot internationale problemen zou kunnen leiden, omdat Japan 'landen met een vennootschapsbelasting onder de 25,5% als belastingparadijs' beschouwt. Als dat het geval is kan aan Japanse dochterbedrijven in die landen een strafheffing opgelegd worden. (Elsevier, 27 maart 2007).

Obama is dus zeker de eerste niet die Nederland helemaal (of bijna) tot de belastingparadijzen rekent. Een zekere bescheidenheid (en een waarschuwing aan het Nederlandse régime) zou de ambassade gesierd hebben

(*) ik snap trouwens werkelijk niet waarom dit overduidelijke woord moet worden vervangen door de eufemistische term "belastingontwijking"; "ontlasting" noem je toch ook niet "darmontwijking"?

Geen opmerkingen: