woensdag 5 mei 2010

Neoliberalisme in Bilderberg

door Jaime Richard; gepubliceerd in Kaosenlared op 4 mei 2010:

Wie heeft jullie verteld dat het leven prachtig is, omdat liefde, haat, jaloezie, vriendschap, ambitie, afgunst en dankbaarheid bestaan?

Zie je niet dat al deze opwindende dingen, die we ooit gevoelens noemden en andere zwakheden kinderen zijn van het taalgebruik? Taalgebruik, dat beelden produceert die het hart kunnen raken, maar die niet meer zijn dan uitvindingen van een in velerlei opzichten waanzinnige beschaving, waarin nauwelijks verschil te zien is tussen waarheid en leugen.

Bovendien, als we de kunst verworven hebben om met leugens en bedrog te leven, dan is dat omdat we die eigenlijk liever horen dan de waarheid. We weten dat we voortdurend en probleemloos bedrogen worden, maar de waarheid zou nog veel pijnlijker zijn... Dat is het absurde. De Amerikanen echter hebben deze neiging te ver doorgevoerd. Hoewel ze zich er terdege van bewust waren dat hij een in bedrog ingegraven volkerenmoordenaar was, hebben ze ten tweede male voor Bush gestemd, die hen dankzij zijn grootschalige misdaden kon volpompen met olie, terwijl hij
tegelijkertijd zichzelf en zijn trawanten verrijkte. Dit schijn-"denken" gaat gepaard met de monsterlijke politieke actie die "neoliberalisme" genoemd wordt. Er is geen ontsnappen aan, want het neoliberalisme is niets anders dan de legalisering van een maximale en wilde sociale uitbuiting.

Hier in Spanje is het neoliberalisme aan het doordringen, evenals in de meeste Europese landen, want van de veertien socialistische regeringen van enkele jaren geleden zijn er nog maar drie over. En zelfs in deze regeringen stinkt het neoliberalisme in een groeiende oppositie. Niet echter alleen in die vorm. Op dit moment heeft de Spaanse regering, die zichzelf socialistisch noemt, al 29 publieke instanties opgeheven om hun activiteiten over te doen aan particuliere handen; precies wat de neoliberalen willen, privatisering. Niet omdat dat het meest rationeel is, maar omdat het de makkelijkste en tevens de meest dierlijke politiek is: het is voldoende als er geld, pers en televisie (bijna alle media zijn van hen) binnen handbereik zijn, en volop politie. En zoals natuurlijk is, verleidt het neoliberalisme met zoveel van dat soort hulpmiddelen de Macht, net zoals het individu sterk verlokt wordt door de overdaad, de ondeugden en het instinct van agressie.

Het is niet voor niets dat het sociale tuig, dat in Sitges van 3 tot 6 juni bij elkaar zal komen in het kader van een Bilderberg-conferentie, sedert enige tijd de quintessens belichaamt van "het neoliberale". En de neoliberale "zaak"vormt een perfecte combinatie van de provocatie en de leugen. De angst die de Bilderberggroep vanaf zijn ontstaan in 1954 de wereld inboezemt komt voort uit de nauwe banden die zij steeds heeft gehad met het Verenigdestaatse imperialisme...

Het "verklaarde" doel van Bilderberg was "het vormen van een knooppunt rond een gemeenschappelijke politieke lijn tussen de Verenigde Staten en Europa tegenover Rusland en het communisme". Sindsdien is zijn invloed uitgegroeid tot de macht van een kernkop. Bilderberg is een geheim genootschap, waarvan de bijeenkomsten zich in de grootst mogelijke afzondering afspelen. Daarom mogen we niet verwachten dat er iets goed kan komen van niet verkozen mensen, die niet namens anderen handelen, maar alleen namens zichzelf, en die het voorrecht claimen de toekomst van de wereld te plannen. Er zijn elke keer meer mensen die redelijke vermoedens koesteren dat Bilderberg steeds verder is veranderd in de ziel van het "neoliberalisme", een soort Misdaadsyndicaat, dat zich al enige tijd inzet om verscheidene landen van de kaart te laten verdwijnen en de planeet om te vormen tot een Particulier Bedrijf N.V.; mensen die vrezen dat dat aanvankelijke "knooppunt" tegen Rusland en het communisme, nu door Bilderberg over de hele wereld uitgespreid wordt ter behartiging van bepaalde duivels onmenselijke belangen.

Duivelse belangen? Bedoeling? Op de aarde alleen de "goeden" en de rijken laten leven, die stipt bediend worden door vier miljard lakeien, die tegelijkertijd grootschalige en dwangmatige consumenten zijn van niemendalletjes. En wat gebeurt er met de rest? Die zal worden uitgeschakeld, zoals een sprinkhanenplaag wordt uitgeroeid, om te voorkomen dat de wereldbevolking explodeert. Dit menselijke afval komt in Sitges bijeen om te praten over hoe ze moeten handelen in deze nieuwe fase en hoe ze de juiste boodschappen aan hun marionetten moeten overbrengen. Wat een afschuwelijk idee...Overgenomen in het kader van de Creative Commons-licentie van Kaosenlared - vertaald door Dwarslezer.

Geen opmerkingen: