woensdag 26 mei 2010

VVD? Niet doen!!!

De afgelopen dagen heb ik op diverse plaatsen VVD-posters gezien met de suggestieve tekst "Vandalen gaan betalen". Ik weet niet of die ook gebruikt moeten worden voor de komende parlementsverkiezingen (van 9 juni dit jaar), of dat ze alleen op de aanplakborden zijn achtergebleven van de gemeenteraadsverkiezingen van enkele maanden geleden.

Mijn mening in dezen is duidelijk.
Stink niet in deze leugenachtige leus! Immers, de VVD suggereert dat zij ervoor zal zorgen dat vandalen aangepakt zullen worden, waarbij ze vermoedelijk verwijzen naar de leeghoofden die bushokjes vernielen, autobanden lek steken, en dat soort tuig. Uitstekend! Die lui mogen best een paar tikken op hun vingers krijgen - sterker nog: ze zouden heropgevoed moeten worden (maar de VVD denkt kennelijk alleen aan het financiële aspect van het vandalisme - uiteraard niet vreemd voor deze partij).

Desondanks raad ik
iedereen zeer dringend af om op deze partij te stemmen, want zelfs alleen deze poster geeft overduidelijk aan dat we van de VVD geen logica noch een consequente gedachtengang kunnen verwachten. In het verkiezingsprogramma (dat van de komende parlementsverkiezingen) wordt met geen woord gerept over de grote, de witteboorden-vandalen, de bankdirecteuren, aandeelhouders, speculanten, die ervoor gezorgd hebben dat héél Nederland (en in feite de hele wereld) gevandaliseerd is. Geen woord over bonussen, maar wel over 'ruimte' voor de ondernemers, zonder 'overbodige regelgeving of vergunningen' (en het zal intussen wel bekend zijn dat voor de VVD alle regelgeving voor ondernemers 'overbodig' is).

Wel bevat het programma verschillende verwijten over de buitensporige overheidsuitgaven, maar nauwelijks een link naar de grote oorzaak van de spilzucht van het kabinet Balkenende (de door de witteboorden-vandalen veroorzaakte economische crisis), en uiteraard al helemaal geen plannen om deze
vandalen te laten betalen. Uiteraard zal de VVD zich niet afvragen in hoeverre het bushokjes-vandalisme misschien het gevolg is van het doorgeschoten neoliberalisme, dat door deze partij zo krachtig verdedigd wordt (overigens ook door andere partijen, zoals het CDA, de PvdA en GroenLinks).

Mijn dringend (liever: dwingend!) advies luidt dan ook:
VVD? Niet doen!!!

1 opmerking:

Agni University of Management zei

Inderdaad de vandalen die ons in de huidige crisis hebben gebracht denken dat ze NIET gaan betalen.

Een dikke twee honderd jaar geleden werd de arme bevolking in Frankrijk ook uitgemergeld door de adel. De meeste van deze laatsten hebben dan ook hun hoofd verloren.

Ik zie bepaalde overeenkomsten tussen toen en nu. Toen zorgde een vulkaanuitbarsting op Ijsland voor misoogsten. Nu ligt het vliegverkeer plat.

Net als de Physiocratische School, een groep edelen aan het Franse Hof die oog hadden voor de noden van de arme bevolking, geloof ik in het bestaan van een "ordre naturel", een door God gegeven Natuurlijke Orde. Die zal niet toestaan dat de Vandalen aan de top zonder kleerscheuren zullen wegkomen uit de huidige crisis! Ik geef dus ook géén stemadvies voor de Vandalenpartij voor "Vrij"heid
en Democratie. P.H.Goveia