woensdag 26 mei 2010

A-Sociale Verzekeringsbank?

Ik was al ontstemd toen ik in een persbericht van AbvaKabo_FNV (van 12 maart 2010) las dat het overleg over een nieuwe CAO voor de SVB (Sociale Verzekeringsbank) was opgeschort. Het standpunt van de vakbonden was duidelijk: men wilde tenminste koopkrachtbehoud en werkzekerheid, zoals was afgesproken in het Sociaal Akkoord uit maart 2009, hetgeen in ieder geval zou neerkomen op een structurele loonsverhoging van 1,25%. De SVB wilde echter weliswaar de huidige CAO met een jaar verlengen, maar "budgetneutraal", dus zonder enigerlei salarisverhoging. (Zie ook de Nieuwsbrief van de vakbonden AbvaKabo-FNV en CNV van 12 maart 2010).

Mijn ontstemming sloeg echter om in grote verontwaardiging, toen ik in de Staatscourant las over wijziging van de "Rechtspositieregeling Raad van Bestuur SVB", waarin de bezoldiging van een lid wordt verhoogd van € 117.790,- naar € 139.049,- (artikel 2, eerste lid). (De volledige, gewijzigde tekst is te vinden bij Lexius.nl.)

Dat is dus wel andere koek dan de hand op de knip houden ten aanzien van de, gezien de afspraak uit het Sociaal Akkoord 2009, alleszins gerechtvaardige minimale eis van de vakbonden. De looneis van 1,25% van het personeel wordt ruw afgewezen, terwijl de leden van de raad van bestuur van de SVB zomaar ruim 18% extra krijgen.

Is het wel verantwoord om de uitvoering van bepaalde sociale regelingen in handen te leggen van een instantie waarvan de Raad van Bestuur een dergelijke a-sociale houding aanneemt? Of misschien kan de vraag beter luiden: waaraan verdient een degelijke en betrouwbare instantie als de SVB dergelijke graaigrage bestuursleden?

Geen opmerkingen: