zaterdag 30 januari 2010

De ware mentaliteit van de VS...

Ik ken nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat de VS (en hun medeplichtigen) oprecht van plan zijn om democratie en mensenrechten te brengen in Irak en Afghanistan - hoe absurd het ook is om te veronderstellen dat je complete volkeren hun eeuwenoude tradities kunt laten inruilen voor iets dat volgens westerse normen beter is. Deze mensen zullen zich er nu bij moeten neerleggen dat ze zich kolossaal voor de gek hebben laten houden.

De New York Times bericht vandaag dat de behandeling van Haïtiaanse aardbevingsslachtoffers in de Verenigde Staten is stopgezet. Er moet eerst geld over de brug komen voordat de hulpverlening hervat kan worden, ofschoon dat betekent dat er nog eens een aanzienlijk aantal slachtoffers zal overlijden.

Er worden miljarden en nog eens miljarden in niet te rechtvaardigen oorlogen gepompt, en de kosten van de militaire bezetting van Haïti (die volgens Hillary Clinton en anderen nog wel even zal voortduren - zie het door mij op 26 dezer overgenomen artikel van WSWS) zijn ook niet meer in één adem uit te spreken, maar als het erom gaat te laten zien hoe humanitair het régime in Washington is, wordt niet thuis gegeven, dan moet er eerst gedokt worden, voordat er hulp verleend kan worden...

Ik wás er al bang voor, maar het lijkt me nu wel zeker dat het geld dat de o-zo-gulle Nederlandse TV-kijkers hebben gegeven voor de Haïtiaanse slachtoffers (ruim 83 miljoen volgens NRC/Handelsblad van 21 dezer) uiteindelijk ook in de zakken van de Verenigdestaatse crisisveroorzakers terecht zullen komen, ongetwijfeld via een inderhaast opgerichte of nog op te richten "stichting" met een welluidende naam als American Relief Fund...

Geen opmerkingen: