zaterdag 2 januari 2010

Nederland ontkent Verenigdestaatse aanval op Venezuela vanaf Aruba en Curaçao (overgenomen artikel)

Het volgende artikel verscheen gisteren op de website van de Radio Nacional de Venezuela:

Via een communiqué riep de Venezolaanse regering de Nederlandse autoriteiten op zich te houden aan haar verplichtingen terzake van de internationale vrede en veiligheid en Venezuela niet aan te vallen of daaraan haar medewerking te verlenen.

Prensa Web RNV / Telesur
1 januari 2010, 15:04 PM

In antwoord op het communiqué van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nogmaals de beschuldiging uitsprak dat Washington van plan is om vanaf Aruba en Curaçao Venezuela te bombarderen, ontkende het hoofd van de Nederlandse diplomatie, Maxime Verhagen, dat de Verenigdestaatse militaire bases in haar overzeese gebiedsdelen gebruikt worden om Venezuela aan te vallen.

"Nederland staat niet toe dat zijn grondgebied wordt gebruikt om uw land aan te vallen en streeft ernaar om goede relaties te handhaven met Venezuela", stelde de minister, daarbij de Venezolaanse ambassadeur in Den Haag verzoekend hem "volgende week" uitleg te geven.

Afgelopen donderdag herhaalde de Venezolaanse regering de beschuldiging dat de Verenigde Staten (V.S.) het grondgebied van Aruba en Curaçao gebruiken om een militaire aanval op Venezuela voor te bereiden.

Het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken drong er bij de Nederlandse autoriteiten op aan om hun verplichtingen ten aanzien van de vrede te honoreren en zich af te houden van aanvallen en zich niet te laten gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de goede betrekkingen tussen beide naties.

"Venezuela stelt bij de Internationale Gemeenschap nogmaals aan de kaak dat door de Verenigde Staten het koloniale grondgebied van Aruba en Curaçao wordt gebruikt om een militaire aanval op Venezuela voor te bereiden", zoals het communiqué van afgelopen 30 december aangaf, dat afgelopen donderdag op de website van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd gepubliceerd.

In het communiqué herinnerde Caracas eraan dat vanaf Aruba en Curaçao Verenigdestaatse vliegtuigen regelmatig het Venezolaanse luchtruim hebben geschonden, met het excuus van de strijd tegen de drugshandel, "die geen enkel tastbaar resultaat heeft opgeleverd".

Afgelopen 17 december waarschuwde de Venezolaanse president Hugo Chávez, vanuit Kopenhagen, waar de klimaattop plaatsvond, over de plannen die door de Verenigde Staten opgesteld worden om onze Caraïbische natie aan te vallen via de Nederlandse Antillen.

"Het yankee Imperium is de eilanden Aruba en Curaçao aan het bezetten en deze eilanden liggen op slechts enkele kilometers afstand van de Venezolaanse kust [...] ik beschuldig het Koninkrijk der Nederlanden ervan om samen met het Imperium vijandigheden tegen Venezuela voor te bereiden," beschuldigde het Venezolaanse staatshoofd bij de ontmoeting van de landen van het Bolivariaanse Verbond voor de Volkeren van Ons Amerika (ALBA) met sociale organisaties in het Valvy Hall Center in Kopenhagen.

"Dit nieuwe militaire machtsvertoon dat zich op dit moment aan het ontwikkelen is, bedreigt niet alleen Venezuela", maar ook Ecuador, Bolivia, Nicaragua en Cuba, voegde de Venezolaanse leider daaraan toe.

Vertaald uit het Spaans door Dwarslezer

Geen opmerkingen: