vrijdag 8 januari 2010

Nieuw door de Telecom-mafia gesponsord onderzoek?

Ik heb het hier al vaker gehad over het moeras aan desinformatie in verband met de gezondheidsrisico's van het gebruik van GSM- en met name UMTS-apparatuur, vanaf de verdraaiing door toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel van de resultaten van een Zwitsers onderzoek daarnaar, dat nog steeds regelmatig opduikt als de angst voor gezondheidsrisico's belachelijk gemaakt moet worden (zie daarover mijn artikel UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? van 15 september 2006).

Gisteren publiceerde
NRC/Handelsblad weer een artikel dat moet suggereren dat 'langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling zoals die vrijkomt bij mobiel bellen' zou beschermen tegen Alzheimer of die ziekte zelfs zou kunnen genezen. Ik zal me niet te druk maken over het onterechte "straling", daar gaat het op dit moment niet over.

Wat wel in aanmerking genomen moet worden, is dat in het NRC/Handelsblad-artikel niet wordt aangegeven of bij het onderzoek gebruik is gemaakt van GSM- of UMTS-signalen. De voor UMTS-gebruikte signalen worden namelijk uitgezonden op aanmerkelijk hogere frequenties dan de GSM-signalen en ze komen veel dichter in de buurt van de voor magnetrons gebruikte frequenties, waardoor de effecten op levende cellen onvermijdelijk anders en mogelijk ingrijpender zijn.

Het persbericht van het
Journal of Alzheimer's Disease spreekt echter ook uitsluitend over "electromagnetic waves" (electromagnetische golven) van "cell phones" (mobiele telefoons), zonder dat -althans in het persbericht- wordt aangegeven op welke frequenties getest is. Mogelijk kan aan het onderzoek toch nog enige wetenschappelijke waarde worden toegekend, maar dat zal moeten blijken wanneer de volledige resultaten gepubliceerd worden.

Inderdaad, zoals NRC/Handelsblad meldt: "Wetenschappelijk bewijs ontbreekt" voor de risico's van "mobiel bellen", maar er ontbreekt ook wetenschappelijk bewijs voor de onschadelijkheid ervan. Alleen al daarom is het onverantwoord om het mobiel telefoneren ongeremd te laten toenemen.

Terwijl ik enkele jaren geleden nog slechts dacht dat het doordrukken van de mobiele telefonie te maken had met de grote ermee gemoeide bedragen (zowel voor de overheden als voor de Telecom-mafia), begin ik er nu steeds meer van overtuigd te raken dat het daarbij misschien wel véél belangrijker is dat iedere mobiele telefoon (die zich in verreweg de meeste gevallen in de onmiddellijke nabijheid van de eigenaar bevindt) gelokaliseerd en afgesluisterd kan worden - en dus een zeer belangrijk instrument is geworden in de handen van Big Brother, die er bij voorbaat van uitgaat dat iedereen een verdachte is - waarvan wordt later naar behoefte nog wel eens vastgesteld...

Zie voor een overzicht van al mijn artikelen over dit onderwerp onder Hoelang blijft Den Haag nog medeplichtig ten aanzien van deze sluipmoord? van 25 juni 2008.

Geen opmerkingen: