zondag 14 maart 2010

Kritiek van Europees Parlement op manipulatie van mensenrechten

De Spaanse afgevaardigde van Izquierda Unida, Willy Meyer, veroordeelde de manipulatie van de mensenrechten door de rechtse europarlementariërs en riep op om de betrekkingen met Cuba te normaliseren.

In zijn kritiek op de met meerderheid van stemmen aangenomen anti-Cubaanse resolutie, die was ingediend door de Europese Volkspartij, oordeelde Meyer dat het gaat om dezelfde parlementsleden die weigerden in het Europees Parlement een tekst aan te nemen waarin de staatsgreep in Honduras veroordeeld werd.

Het zijn dezelfden die weigeren de moorden op vakbondsleden in Colombia te bespreken, kritiseerde de Europarlementariër van Izquierda Unida in een verklaring aan Prensa Latina.

Meyer, opsteller van een alternatieve resolutie, drong aan op een normalisering van de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Cuba, net zoals dat het geval is met de rest van de landen, onderstreepte hij.

Hij merkte op dat de fractie Europees Unitair Links / Noords Groen Links (GUE NGL) eist dat het gemeenschappelijk EU-standpunt terzake van Cuba wordt ingetrokken, want dit zorgt voor een uitzonderingsbehandeling voor het eiland die elke vorm van op wederzijds respect gebaseerde dialoog onmogelijk maakt over onderwerpen die van belang zijn voor beide partijen.

Hij voegde eraan toe dat de afgevaardigden van GUE NGL tegen het document van het Spaanse parlementslid José Ignácio Salafranca stemden, dat deze met steun van de rechtse partijen had ingediend.

De tekst van Unitair Links, die 30 stemmen kreeg, vraagt de EU om het gemeenschappelijk standpunt in te trekken en een volwaardige politieke dialoog op te starten met de Cubaanse regering, waarbij dezelfde criteria moeten worden gehanteerd die ook gelden voor de overige landen, waarmee zij betrekkingen onderhoudt.

Het gemeenschappelijk standpunt, dat sinds december 1996 van kracht is, maakt het de EU onmogelijk alomvattende en open relaties te onderhouden met de Cubaanse regering op basis van hun bilaterale belangen, aldus het rapport.

De opstellers benadrukken dat de tekst tegelijkertijd steun uitspreekt voor de inspanningen van het Spaanse voorzitterschap in de EU terzake van de normalisering van de bilaterale betrekkingen met Cuba, een proces dat zou moeten uitmonden in een volledige intrekking van het gemeenschappelijk standpunt.

Ook herbevestigen zij hun veroordeling van de blokkade die de VS nu al bijna 50 jaar handhaaft tegen Cuba en ze eisen de onmiddellijke stopzetting van dit beleid, waartegen de meerderheid van de lidstaten van de VN al bij 18 gelegenheden geprotesteerd heeft.

Tegelijkertijd herinneren zij eraan dat sinds 1998 vijf Cubaanse burgers gevangen zitten in de Verenigde Staten zonder dat ze een eerlijk proces gekregen hebben, terwijl daarentegen de Verenigdestaatse regering nog steeds bescherming biedt aan degene die een bomaanslag pleegde op een passagiersvliegtuig, waarin 76 personen reisden.

(Met informatie van Prensa Latina)

Gepubliceerd in CubaDebate van 11 maart 2010 - Uit het Spaans vertaald door Dwarslezer

Geen opmerkingen: