zaterdag 13 maart 2010

Helderziende redacteurs?

Enkele dagen geleden publiceerde de Catalaanse krant La Vanguardia een bericht over de zoveelste ontdekking van een geheime wapenopslagplaats van ETA in Frankrijk. Dat is althans was de kop meldde. Het artikel zelf gaf aan dat het daarbij gaat om een "aan ETA toegeschreven wapenopslagplaats". (La Vanguardia, 10 maart 2010).

De tekst in het artikel is dus al heel wat minder absoluut dan de koptekst, terwijl het juist de koptekst is die de lezers het eerste opvalt en wat het gemakkelijkste in hun herinnering blijft hangen.

Maar, waarom zou het hier so-wie-so gaan om wapenopslagplaatsen van ETA? Waarom niet van de in talloze landen actieve terroristische onderafdeling van de NAVO, Gladio?

Wat gemakshalve ook bijna systematisch wordt vergeten is dat ETA is ontstaan als een Baskische beweging, die streed tegen de fascistische dictatuur van Franco, en daar in feite nog steeds mee bezig is. Terwijl talloze volgelingen
van Franco (nooit vervolgd en gestraft voor hun medeplichtigheid aan de misdaden van de dictatuur) nog steeds hoge functies bekleden (of bekleedden) in het 'democratische' Spanje is het in Baskenland nog steeds onmogelijk om gebruik te maken van de officieel gegarandeerde vrijheden van vereniging en van meningsuiting. Mensen, ook jongeren (zelfs kinderen), worden daar nog opgepakt, in eenzame afzondering opgesloten en gemarteld omdat ze lid zijn van eh... bijv. een jeugdbeweging (SEGI) die eh... op een of andere manier mogelijk te maken had met eh... iemand die eh... ooit contact zou hebben gehad met een groepering die eh... volgens de Madrileense interpretatie met ETA te maken eh... zou kunnen hebben. De daarbij gebruikte logica luidt "Baskische onafhankelijkheid = ETA = terrorisme", volgens dezelfde absurde redenering die in bepaalde kringen wordt gebruikt "Marokkanen/Turken = moslims = terroristen".

De enige werkelijke terroristen op de huidige wereld zijn de Verenigdestaatse kapitalistische oorlogsbenden en hun marionetten.

Geen opmerkingen: