zondag 21 maart 2010

Paus Rat spreekt zich uit...

Vandaag heeft paus Maledictus zich uitgesproken over het kindermisbruik door priesters en andere werknemers van zijn secte. In zijn preek heeft hij zich gebaseerd op de woorden van zijn grote (en vreselijk misbruikte, door de katholieke kerk en door de meeste protestantse secten) profeet Jezus Christus, dat 'wie zonder zonden is, de eerste steen werpe' (El País, vandaag).

Ik ben er zeker van dat talloze mensen vrij zijn van zonden: iedereen die niet het Roomse (of een ander christelijk) bijgeloof aanhangt is dat, aangezien wij niet kunnen zondigen, ofschoon we natuurlijk wel misdaden en misdrijven kunnen bedrijven, maar daar spreekt paus Rat niet over.


Als hoofdverantwoordelijke van de katholieke kerk -en bovendien indertijd directeur van de opvolger van de Inquisitie, de huidige Congregatie voor de Geloofsleer, die indertijd besloot kindermisbruik toe te dekken (
New York Times, 12 maart 2010)- hen die zonder zonden zijn uitnodigt, dan ben ik van mening dat we die uitnodiging moeten aanvaarden. Jezus Christus liet zich kruisigen voor een verzonnen misdaad. Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat de opperpriester van de Roomse secte zijn verdiende straf aanvaardt. Om te voorkomen dat hij te ver moet reizen zou de straf toegediend kunnen worden op het Sint Pietersplein in Rome. Hij kan ons via de pers en de Vaticaanse radio informeren over de datum en het tijdstip waarop hij zich daar zal melden, zodat degenen zonder zonden (en -zou ik toevoegen- zij die geen kinderen misbruikt hebben) daar kunnen samenkomen om hem te stenigen...

3 opmerkingen:

wim wejes zei

hee? ik dacht dat Jezus werd gestraft omdat hij had gewerkt op de sabbat. Ik dacht dat hij een zieke had genezen, en dat mocht niet op de sabbat. Corrigeer me als ik het mis heb!

(kruisigen vind ik wel een wat overdreven straf, je hebt immers geen kans om het goed te maken door bijvoorbeeld die zieke weer ziek te maken en hem dan alsnog op een andere dag te genezen. Als je wonderen kan doen maakt het immers weinig uit?)

Dwarslezer zei

Het ging natuurlijk om hetzelfde als bij de kruistochten en de Inquisitie van de kerk van Rome: de gevestigde kerk was bang de macht te verliezen. De reden, waarmee ze hem bij Pilatus wilden laten straffen, was dat hij zich Koning genoemd zou hebben, maar de reden voor eigen gebruik was "want hij heeft zichzelven Gods Zoon gemaakt" (Johannes 19:7 en -in andere termen: Mattheüs 26:63-64).

Eduardo -El Tonto- de Acuerdo zei

de gulden bron van alle kwaad

volgens mij was de macht toen ook al een kommerciële aangelegenheid: die jezus had de kerkelijke bijverdiensten aangepakt / belachelijk gemaakt (door de marktkooplui uit de tempel te jagen en hun kramen kapot te slaan) - en wat hij deed was het onmondige volk kritisch maken (tot op zekere hoogte, want hij maakte ze verslaafd aan een ander sprookje, hoewel hij dat volgens de overlevering niet zelf schreef) - maar wat het ergste was, er waren steeds meer mensen die hem achterna liepen in plaats van de zalvende tempelpriesters te geloven en betalen (ach, alweer dat geld) door 'offers' te brengen in de tempels van hun onnoembaar hersenspinsel uit de tijd dat er nog geen tomtom of google-earth was om je kapot aan te ergeren, als je veertig jaar doet over een reis die kwa afstand gemakkelijk in een fraktie van die tijd af te leggen is, maar ik dwaal af.

als we het verzoek van paus rat om met stenen begooid te worden serieus nemen, kunnen we niet anders doen dan hem portretteren als een grote sadist: hij en zijn medemisdadigers worden in een klap verlost van de verantwoording die ze hebben voor het leed dat door hem en zijn gezalfde schandknapen is berokkend aan honderdduizenden goedgelovige leden van het schijnheilige genootschap (over de eeuwen heen zijn er dat vast meer geweest), maar degenen die hem en zijn toogkudde voorgoed hun totaal niet verdiende rust geven, worden kollektief geestelijk verminkt doordat ze mensen uit het leven verstenen, ook al zijn het in feite niet meer dan als mensen vermomde beesten ... en vermoedelijk levert het ondergaan van die stenenregen die bende kinderverkrachters ook het grootste kollektieve orgasme op dat ze ooit meemaakten (gelukkig is het in ieder geval wel het laatste) - kleffe zooi.

ik stel voor om het opruimen van de resterende rotzooi op dat pietersplein (en ruime omgeving, want dat pleintje kan nauwelijks het topje van de bende smerige soutaneurs bevatten, het stenigen zal plaats moeten vinden vanaf daken in de omgeving, misschien kan er al doende ook meteen wat lelijk bouwwerk afgebroken worden) gebruik te maken van de meest nuttelozen van de maatschappij: koningshuizen, staatsterroristen en bonusgraaiers, en daarna religieuze fundamentalisten als de leden van de eerste kategorieën er dood bij neervallen ... hopelijk kan uit het verstoken van al dat vervuilde vlees genoeg bruikbare energie gewonnen worden om de olie-industrie overbodig te maken, dan kan er namelijk ook gestopt worden met de oorlogen om het bezit van de oliebronnen en misschien wordt het dan toch nog gezellig ...