dinsdag 16 maart 2010

De armen dan maar uithongeren?

Alsof het de milieu- en energiewerkgroepen van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en SGP volledig ontgaan is dat de juichende stemming ten aanzien van biobrandstof al een tijdje aardig verstomd is, wordt in het vandaag door die groepen gepubliceerde document Nederland krijgt nieuwe energie o.a. een beeld opgeroepen van 'snelwegen met alleen maar auto's die rijden op biodiesel" (of op groene stroom). (NRC vandaag, papieren editie, bladzijde 15)

In dit verband verwijs ik o.a. naar een artikel in De Pers van 10 augustus 2009 met de veelzeggende titel Biobrandstof heeft geen toekomst. Daarin wordt o.a. vermeld dat voor de productie van biobrandstof tropisch regenwoud wordt omgevormd tot oliepalmplantages, waarbij enorm veel CO2 vrijkomt. En anders wordt voor de productie van biobrandstoffen vruchtbare landbouwgrond gebruikt, die nu voor de voedselproductie nodig is.

Ook het tijdschrift Science publiceerde op 23 october 2009 een uitvoerige studie over de negatieve consequenties van de productie en het gebruik van biobrandstoffen.

Dit alles ontgaat kennelijk de "experts" van de genoemde Nederlandse politieke partijen. Of gaan zij er misschien al van uit (sorry voor mijn cynisme) dat de bevolking van grote delen van de wereld uitgeroeid zal worden (door de winstgevende wapenhandel en/of door vanwege te dure medicijnen niet te bestrijden ziekten), zodat er volop landbouwgrond beschikbaar zal komen voor de productie van biobrandstoffen?

Het scoort natuurlijk wel beter als de kiezers geloven dat ze rustig hun consumistische leventje kunnen blijven leiden, dan dat ze op een aantal vlakken wat stappen terug moeten doen, om voor iedereen een zo aangenaam en zo gezond mogelijk leven mogelijk te maken...
vandaag, papieren editie, bladzijde 15).

Geen opmerkingen: