maandag 29 maart 2010

Hoe zwaar telt het menselijk leven in de Nederlandse politiek?

Als ik afga op twee berichten die ik vandaag in NRC/Handelsblad aantrof niet zo heel veel.

In het ene bericht wordt, aan de hand van het concept-verkiezingsprogramma van het CDA, aangestipt dat het CDA -als die christenfundamentalistische club tenminste na de verkiezingen iets te zeggen krijgt- vooral wil bezuinigen op het vlak van de sociale zekerheid, de zorg en de overheid zelf. Daarentegen wil het CDA niets doen aan de hypotheekrenteaftrek, die andere partijen (zoals SP, GroenLinks, D66 en PvdA) wel in meerdere of mindere mate aan willen pakken. Daarentegen wil de partij wel lastenverlichting [waarvan vooral het bedrijfsleven zal profiteren]. (NRC/Handelsblad, 29 maart 2010). De partij wil dus vooral doorgaan op de neoliberale tour van de laatste 15 jaar: verslechtering van de voorzieningen voor de werknemers en begunstiging van de kapitalisten.

Maar het kan nog erger: volgens de demissionaire ministers van oorlog, Van Middelkoop, en van buitenlandse zaken, Verhagen (resp. van de christenfundamentalische partijen ChristenUnie en CDA) mag er de komende jaren niet bezuinigd worden op het leger. Het zou nóg beter zijn als de begroting voor het leger verhoogd zou worden. (NRC/Handelsblad, 29 maart 2010)

Bij de christenfundamentalisten komt het er dus op neer dat er meer geld gestopt moet worden in de militaire moordmachine dan in de verzorging van de hulpbehoevende medemens.

Ik weet niet of het nog zin heeft om dit stelletje huichelachtige nep-christenen te herinneren aan wat er in hun heilige boek geschreven staat: "Voorwaar zeg ik u, voor zooveel gij dit één van deze mijne minste broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat mij gedaan." (Mattheüs, 25:40) En dan voor Middelkoop & Co. bovendien: "Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan." (Mattheüs, 26:52)

1 opmerking:

Anoniem zei

Volgens mij is het nog veel erger dan je hier voorstelt en is het genant om lid te zijn van een hypcriete partij, wat tevens de vermoedelijke reden is voor het (te) simpistische trekken naar de PVV door mensen die de slapte in Den Haag zat zijn: als de VVD zo graag 40 miljard wil wegroven ("bezuinigen"zegt men), laat men daar dan het voorbeeld geven en elkaar beroven ipv de weerloze hardwerkende burgerij. Had Wouter Bos geen afspraak met de banken dat de TARIEVEN omlaag moesten? En de banken zaten hem achter de rug om uit te lachen -tenslotte is hij maar een firewall voor hun wangedrag- en gingen de Verzekeraars niet doodleuk met premies 5 procent omhoog?
Daarom is het enige antwoord: iedereen staakt een half jaar premiebetalingen (het harde geld) en stopt een klein deel in het fonds EERHERSTEL (voor Nederlandse werkers)om de serieuze offeraars die de verzekering behoeven, te helpen. Dan moeten verzekeraars hun geheime prijsafspraakjes met produktleveraars nl herzien. dwz: dan dalen de prijzen zoals passend is bij de huidige conjunctuur.
De genoemde premieverhogingen waren invloedrijk; vooraf waren de olie- en voedselprijzen kunstmatig sluw doorgedrukt, zodat de burgerij niet te hard ging gillen.
Zo'n "premiestaking" is heel wat effectiever dan een ordinaire staking waar vooral het vervoersbedrijf van profiteert.