dinsdag 10 juni 2008

Eurogeblaat van het "Yes"- kamp verdient een krachtig "No"

Het Ierse régime is al net zo erg als (bijvoorbeeld) het Nederlandse régime, dat verleden jaar besloot het beloofde referendum over de het aangepaste Europese grondwet verdrag (het "Verdrag van Lissabon") niet uit te voeren, omdat bij voorbaat al duidelijk was dat het Nederlandse volk wederom tegen zou stemmen (zie o.a. mijn artikel Hoera! De nieuwe on-grondwet est arrivée! van 10 oktober 2007). Wie nog dacht dat Nederland democratisch geregeerd wordt, weet nu (hopelijk) eindelijk wel beter.

Het Ierse régime is nu bezig de bevolking angst aan te jagen (net zoals indertijd het Nederlandse régime in 2005), want een groot deel van de Ierse bevolking lijkt (nu in ieder geval nog) komende donderdag tegen te gaan stemmen.

De bestropdaste leiders van de drie grootste Ierse partijen (waaronder uiteraard de zogenaamde socialisten; zie de foto bij het artikel, waarnaar ik in de volgende alinea link) hebben de handen ineengeslagen. Het gaat immers niet om de toekomst van Europa, maar om die van Ierland
[lijkt mij voldoende reden om tegen te stemmen! - Dwarslezer].

Brian Cowen (van Taioseach) waarschuwde de Ieren dat ze niet de risico's mochten nemen die het gevolg zouden zijn van een 'Nee'-stem. Hij wou geen woorden gebruiken als "crisis" en "ramp" [maar kennelijk gebruikt hij ze dan toch maar even wél] als het 'Ja'-advies niet tot het gewenste resultaat zou leiden, maar hij gaat er dan ook van uit (zegt hij) dat het resultaat "succesvol" zal zijn. (de Ierse Independent van vandaag)

In deze zelfde
Independent staat een uitstekend opiniestuk waarin wordt uitgelegd waarom de burgers tegen moeten stemmen. Dit stuk eindigt met de niet mis te verstane opmerking: "Het laatste argument van het 'Yes'-kamp is dat de 'No'-kant Lissabon niet begrijpt. En voor één keer hebben ze gelijk. Waarom zou ik dan 'Ja' zeggen tegen een legaal stuk dat ik niet begrijp? Mijn advocaat zou er nooit bij mij op aandringen om onder deze voorwaarden een huis te kopen. Waarom moeten we dan andere regels volgen als we stemmen voor de toekomst van ons land?"

Laten we dus met ons allen maar hopen dat de Ieren, net als in 2005 de Franse en de Nederlandse kiezers, zich niet laten intimideren door de kapitalistische stropdassen. Op deze manier kunnen zij ervoor zorgen dat de hele Europese arbeidersbevolking niet opgeofferd wordt aan de belangen van de multinationals en aan de geldwolven van de niet-democratisch functionerende Europese Centrale Bank, kunnen zij voorkomen dat de Europese Unie ook eigenhandig 'preventief' oorlogen gaat voeren, zoals de Verenigde Staten bijv. in Irak en Afghanistan.

Geen opmerkingen: