woensdag 25 juni 2008

Hoelang blijft Den Haag nog medeplichtig ten aanzien van deze sluipmoord?

De Nederlandse Metro bericht vandaag op de voorpagina (in een artikel van de hand van Ruben EG) over een Belgisch onderzoek dat uitwijst dat laboratoriumratten na blootstelling aan "GSM-, antenne- en wifistraling" twee keer zo snel overlijden (aan een hersentumor) dan tegen straling beschermde [van de electromagnetische velden afgeschermde] ratten. Het DNA van ratten komt voor 90% overeen met dat van de mens en daarom is dit onderzoeksresultaat ook zo belangrijk. Ruben wijst er echter ook op dat er volgens de Nederlandse Gezondheidsraad geen verband bestaat tussen GSMs en gezondheidsklachten...

Al bijna twee jaar geleden heb ik de kachel aangemaakt met de informatie die de Nederlandse overheid in de media liet (en nog steeds laat) publiceren over de veiligheid van GSM- en UMTS-signalen. Hiervoor wordt (nog steeds) teruggegrepen op een Zwitsers onderzoek, waarin duidelijk werd aangegeven dat het om een beperkt onderzoek ging en dat diverse aspecten niet onderzocht waren. Dát werd (ik zou bijna zeggen: uiteraard) door de Nederlandse overheid verzwegen. Zie onder dit artikel voor een overzicht van de artikelen die ik vanaf september 2006 aan de leugenachtige, hypocrietige en geldwolvige houding van de Nederlandse overheid gewijd heb.

Inmiddels is door de Belgische wetenschapper Dirk Adang aan de Universiteit van Leuven een (in 2002 begonnen) onderzoek gepubliceerd waarvoor hij drie groepen ratten gedurende 18 maanden heeft blootgesteld aan zwakke doses (27 volt/meter, dagelijks gedurende twee uur) GSM-signalen (én aan WiFi- signalen, d.w.z. van draadloze computernetwerken!). In vergelijking met een controlegroep ratten, die niet aan de signalen werd blootgesteld, was de sterfte dubbel zo hoog. Omgerekend komt 18 maanden bij een rat neer op 60 jaar bij mensen. (Le Soir van vandaag. In deze krant staat eveneens een interview met Dirk Adang)

Gemakshalve geef ik hierna nog maar eens de links naar mijn eerdere artikelen over de manier waarop de Nederlandse overheid de waarheid terzake manipuleert en verdraait:
UMTS - of: Rampenrégime in Nederland. Hoe lang nog? (15.09.2006);
UMTS (vervolg) - Of: hoe we belazerd worden door 'onze' regering (16.09.2006);
Cijfermatige belazerij (27.09.2006);
Geld telt, mensen niet! (14.10.2006);
Weer halve waarheid verabsoluteerd (09.11.2006);
De GSM/UMTS-mafia kan weer rustig slapen (08.12.2006);
UMTS nog steeds niet bewezen veilig (13.01.2007);
Toch bang voor schadeclaims? (23.06.2007);
"UMTS-straling" ver onder "blootstellingslimiet" (01.08.2007);
Wordt er in Den Haag dan toch nog gedacht? (29.08.2007) en
Wat nu, Nederlandse overheid? (10.09.2007).

1 opmerking:

Anoniem zei

Voor alle duidelijkheid: Dirk Adang haalde zijn doctoraat aan de Université Catholique de Louvain (zie www.uclouvain.be/72408.html), niet aan de Katholieke Universiteit Leuven (www.kuleuven.be).