woensdag 4 juni 2008

Olympische spelen en mensenrechten

In het kader van aan derden ter beschikking gestelde bandbreedte, vandaag een artikel uit het nieuwe nummer (van 1 juni 2008) van de Rode Morgen.

De Franse president Sarkozy dreigt de opening van de Olympische Spelen te boycotten, als China niet een dialoog met de dalai lama start en politieke gevangenen vrijlaat. De Duitse bondskanselier Merkel gaat niet naar de opening, net als de Britse premier Brown, maar geen van beiden wil dit openlijk een boycot noemen. Regeringsleiders uit Polen, Tsjechië en Letland menen dat na de gewelddadige onderdrukking van het verzet in Tibet aanwezigheid van regeringsleiders bij de opening van de Olympische spelen niet erg gepast zou zijn. De Nederlandse regering heeft officieel nog geen standpunt ingenomen.

Herstel kapitalisme
Het gehuichel van de Westerse regeringsleiders ligt er duimendik op. In China werd vanaf 1978 onder leiding van Deng Xiaoping het kapitalisme hersteld. Alle grote monopoliebedrijven vestigden zich in China. Tweederde van de gigantische Chinese export wordt door deze vestigingen geproduceerd. De monopoliebedrijven profiteren maximaal van de goedkope Chinese arbeidskrachten en van de huidige rechteloze positie van de Chinese arbeiders.
Toen China nog socialistisch was, hadden alle kapitalistische regeringen volop kritiek. De dalai lama, die een systeem van feodale slavenarbeid vertegenwoordigde, werd als een verlicht spiritueel leider gepresenteerd. De vrijheid die de werkende massa's in Tibet zich dankzij het socialisme verwierven, werd verzwegen. De strijd van het Chinese volk in de Culturele Revolutie tegen herstel van het kapitalisme en voor echte democratie wordt voorgesteld als een donkere periode van terreur.
Met het herstel van het kapitalisme in China is de kritiek van Westerse regeringen op de Chinese regering veranderd. Deng Xiaoping was hun man. Jaarlijks zijn er honderden protesten in China: boeren die protesteren tegen het inpikken van hun land, arbeiders die strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en vakbondsrechten, demonstraties tegen corruptie enzovoort. Vaak wordt de politie of het leger tegen deze protesten ingezet, maar van de Westerse regeringen hoorden wij niets. Acht jaar geleden werd aan Beijing de organisatie van de Olympische spelen toegewezen en dat besluit ontmoette eigenlijk louter instemming.

Proletarisch internationalisme
Als Westerse regeringen nu spreken over boycot dan mist dat elke geloofwaardigheid. Nog niet één handelsmissie werd afgezegd. China is een opkomende supermacht, die in toenemende mate overal ter wereld met de andere imperialisten concurreert om invloedssferen. China zoekt afzetmarkten en grondstoffen. China bouwt haar leger op om ook militair mee te tellen in de strijd om invloedssferen. Misschien dat Westerse regeringen de opkomende Chinese concurrent met gepraat over een boycot wat bewegingsruimte hopen te ontnemen, maar de Chinese arbeiders en boeren zullen er niet mee worden geholpen.
Tegenover het gehuichel van de Westerse regeringsleiders staat het proletarisch internationalisme van de werkende mensen. Chinese arbeiders en boeren zijn dagelijks in gevecht om opnieuw een menswaardig bestaan te bevechten en opnieuw is er maar één oplossing: omverwerping van de uitbuiting en vestiging van het socialisme. In die strijd verdienen de Chinese werkende mensen de steun van werkende mensen over de hele wereld. Daarvoor is wat anders nodig dan de boycot van de openingsceremonie begin augustus. Daarvoor is het nodig bekendheid te geven aan die strijd, solidariteit met die strijd te organiseren en het socialisme nieuw aanzien te verschaffen.Neem voor een jaarabonnement van € 6,80, een steunabonnement van € 11,35, of eventueel een gratis proefabonnement van 3 nummers op het maandblad van de Rode Morgen, contact op met de redactie per e-mail, of telefonisch via 010 4199054.

Geen opmerkingen: