zondag 1 juni 2008

Extra menselijk leed door Nederlands christenfundamentalisme

Afgelopen maandag had staatssecretaris Bussemaker (PvdA - van Volksgezondheid) een voorstel ingediend om het mogelijk te maken bij reageerbuisembryo's onderzoek te doen naar meer ernstige erfelijke ziekten dan op dit moment toegestaan is. Om het risico van een kabinetscrisis te voorkomen heeft zij nu echter haar voorstel 'hernomen', tengevolge van het verzet van de christocratische ChristenUnie. (de Volkskrant van gisteren)

De christenfundamentalistische coalitiepartij ChristenUnie is so-wie-so tegen reageerbuisbevruchtingen (omdat daarbij niet alle levensvatbare embryo's gebruikt worden), maar wil -om pragmatische redenen- niet al te moeilijk doen over bestaande praktijken.

Het voorstel van Bussemaker was bedoeld om onderzoek mogelijk te maken naar ernstige vormen van erfelijke borst- en darmkanker (NRC van eergisteren), maar de PvdA hecht kennelijk meer waarde aan voortzetting van de huidige christenfundamentalistische coalitie dan aan het voorkomen van vermijdbaar menselijk leed - net zoals deze (zogenaamd sociaaldemocratische) partij liever moordpartijen in Afghanistan steunt, dan de vermeende vriendschap van George Bush te riskeren; weliswaar niet helemaal van harte, maar de regeringsdeelname telt voor de club van draaikont Wouter Bos toch zwaarder dan een kritisch standpunt.

Geen opmerkingen: