zaterdag 14 juni 2008

Het Verdrag van Lissabon is dood, maar moet toch doorgaan... ???

De (conservatieve) Duitse krant Die Welt wijdt vandaag een alleszins lezenswaardig artikel aan de overwinning van de Ierse tegenstanders van de Europese grondwet het Verdrag van Lissabon.

De krant begint zich af te vragen of het wel redelijk is dat 860.000 Ieren een beslissing nemen over de toekomst van 495 miljoen Europeanen en beantwoordt die vraag meteen bevestigend, want er was nu eenmaal afgesproken dat alle lidstaten het verdrag zouden moeten aanvaarden. De krant gaat er zelfs (naar mijn gevoel terecht!) van uit dat misschien zelfs wel de meerderheid van die 495 miljoen Europeanen zich ook graag had willen uitspreken over deze on-grondwet.

Het artikel stelt overduidelijk dat het verdrag nu is waar het thuishoort: in de papierbak. Veel politici durven nog niet toe te geven dat ze verloren hebben en houden vol dat er verder gegaan wordt, maar volgens de krant is het nu tijd om Europa opnieuw te bedenken.

Dat betekent op de eerste plaats dat Europa niet achter de rug van de burgers gecreëerd kan worden. Dat had al duidelijk moeten zijn toen in 2005 de Fransen en de Nederlanders met overduidelijke meerderheid tegen de "grondwet" stemden.

In plaats daarvan nam Angela Merkel het voorstel van (toen) minister Nicolas Sarkozy over om het woord "grondwet" te laten vervallen, maar de belangrijkste bepalingen als "verdrag" te verpakken en zonder vervelende referenda door de nationale parlementen te laten goedkeuren.

De krant citeert nog enkele politici om duidelijk te maken wat het Verdrag van Lissabon uiteindelijk is.

Ex-president Valéry Giscard d'Estain (schrijver van de oorspronkelijke "grondwet"): "Alle eerdere voorstellen zitten in het nieuwe verdrag, maar op een of andere manier verstopt en versluierd."

Voormalige Italiaanse minister-president Giulio Amato: "Er werd beslist dat het document onleesbaar moest zijn."

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht: "Dit verdrag moest onduidelijk zijn. Dat is gelukt."

Wie het hele artikel wil lezen (kennis van het Duits is daarvoor wel nodig) klikke op deze link.

Ook de Franse socialistische senator Jean-Luc Mélenchon (die in 2005 tegen de "grondwet" gestreden had en die nu ook de Ierse No-campagne ondersteund heeft) gaf gisteren in een communiqué (zie Le Monde van vandaag) zijn mening: "De tijd is gekomen voor de Europese leiders [...] om de nederlaag toe te geven van hun model voor een liberaal en niet-democratisch Europa." Hij verwijt de "gelovigen van rechts en links [...] hun arrogantie, hun bewust onleesbare teksten en hun methode om op infantiliserende wijze anderen een schuldcomplex aan te praten."

Één jaar voor de komende verkiezingen voor het Europese parlement (juni 2009) vallen links en rechts gelijksoortige meningen te horen:

Jean-Pierre Chevènement (voorzitter van de MRC, letterlijk: Republikeinse en Burgerbeweging) vindt dat de Ieren "aan heel Europa een dienst bewezen hebben. [...] De volkeren weigeren in een tegelijkertijd technocratisch en asociaal Europa te verdwijnen."

Ook de mening van de PCF (de Franse communistische partij) laat niet aan duidelijkheid te wensen over. De Ierse uitslag wordt "een moedige en intelligente keuze" genoemd, waarbij Ierland de "druk op de openbare uitgaven en de salarissen, het opofferen van de openbare diensten, de militarisering van de Europese Unie" heeft afgewezen.

Uiterst links is Olivier Besancenot (woordvoerder van de "Revolutionaire communistische liga") van mening dat het verdrag van Lissabon "definitief dood en begraven is. [...] Elke keer dat de bewoners geraadpleegd worden, luidt het antwoord hetzelfde: nee."

Ook aan de rechterzijde wordt (nog steeds in hetzelfde artikel van Le Monde) op gelijke toon gereageerd:

Nicolas Dupont-Aignan (souverainist) is blij met de verwerping van een "supranationale, bureaucratische en inefficiënte Unie", terwijl Philippe de Villiers (voorzitter van de "Beweging voor Frankrijk") stelt dat "het Ierse volk in naam van het Franse volk gesproken heeft."

Jean-Marie Le Pen verheugt zich over "de schitterende overwinning van het Ierse volk [...], ondanks de druk, dreigementen en chantages van zowel nationale als Europese autoriteiten."

Intussen stelt de Franse minister van Europese Zaken, Jean-Pierre Jouyet, dat er in Ierland een nieuw referendum moet worden gehouden over hetzelfde Verdrag. Heel vrijgevig gunt hij hiervoor de Ieren wel enige tijd... (zie NRC/Handelsblad vandaag).

Dát is nog eens democratisch: een stemming net zo lang herhalen totdat er een minimale meerderheid vóór is - en daarna uiteraard geen herstemming meer toestaan... Je zou om minder dan een dergelijke arrogantie al gruwelijk de pest krijgen aan die hele Europese Unie...

Geen opmerkingen: