zondag 18 oktober 2009

Aznar, waarom was jouw moeder zo stom om 'ja' te zeggen?

Onder verwijzing naar de demonstratie van gisteren in Madrid tegen de nieuwe Spaanse Abortuswet, gaf de voormalige leider van de postfascistische Partido Popular (PP) te kennen dat hij daaraan deelnam, omdat hij zijn afkeuring wilde uiten tegen een wetsontwerp "dat alle grenzen overschrijdt". Vreemd genoeg werd de demonstratie gehouden onder de leus «Cada vida importa» [Elk leven telt] (La Voz de Galicia, gisteren).

Ik weet niet óf er wel een verklaring is, maar als die bestaat, zou ik het erg prettig vinden als iemand me zou kunnen uitleggen wat al die (tussen 1 en 1½ miljoen) demonstranten, die zich door de Spaanse (post-)fascisten van de PP en de katholieke kerk hebben laten manipuleren, bewogen heeft om mee te lopen. Waarom ze enerzijds wél de nog niet-bestaande foetale levens wil beschermen, zonder dat er ook maar enige waarborg is dat die eventueel een waardig leven zouden krijgen en bijvoorbeeld niet voor eeuwig verwoest worden door een zwartgerokte en/of fascistische kinderverkrachter, en anderzijds niet hun stem verheffen tegen de door de PP zo krachtig gesteunde moordpartijen op bestaande levens in Irak en Afghanistan.

N.B.: de tekst op het spandoek betekent: 'Zapatero [de huidige Spaanse minister-president], jouw moeder zei ja.'!

Geen opmerkingen: