maandag 19 oktober 2009

Met dank aan het op vak-idioten gerichte Nederlandse onderwijs...

... is het kennelijk steeds moeilijker om nog genuanceerd na te denken.

Onder de suggestieve titel Wij zijn de puinruimgeneratie presenteerde
Trouw enkele dagen geleden de standpunten van de jongerenorganisaties van de Nederlandse politieke partijen, waarbij "alleen ROOD [...] niet mee[doet]", omdat de "SP-jongeren [...] tegen de leeftijdsverhoging [zijn]." Zijn die van de PVV niet tegen, of worden die maar gewoon doodgezwegen (of hebben die geen jongerenorganisatie misschien)?

Het is diep droevig hoe enorm veel Nederlanders, en met name veel jongeren zich laten misbruiken door de Balkenbende, die niets anders wil dan verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Typisch genoeg hebben die jongeren allemaal onderwijs 'genoten' in het kader van het "vernieuwde" Mammoet-onderwijs, dat duidelijk meer gericht is op het opleiden tot vak-idioten dan tot mensen met een goed ontwikkeld denkvermogen. En voorzover als er nog denkvermogen over is, wordt dat afgestompt door een overvloed aan domme en onzinnige televisie-programma's en allerhande circusvoorstellingen: Olympische Spelen, presidentsverkiezingen in de VS, allerlei voetbal-, tennis- en wielrenwedstrijden; en natuurlijk door de consumptie-obsessie.

Dankzij de al decennia durende experimenten op het vlak van het steeds verder uitgeholde onderwijs in Nederland is het nu dus kennelijk al zover dat mensen zich volstrekt ongenuanceerd tegen elkaar laten opzetten: autochtonen tegen allochtonen, jongeren tegen ouderen, slimmen tegen dommen. De oude Romeinen kenden in dit verband al de uitdrukking "divide et impera" (verdeel en heers). Dat is precies wat de (meeste) Nederlandse politici de laatste jaren aan het doen zijn, met als voorlopig zwaarste dieptepunt de Balkenbendes.

Men is kennelijk alweer vergeten dat Donner al jaren geleden de pensioenleeftijd wilde verhogen, en hij komt er nu dan ook niet mee als middel om de crisis te bestrijden. Hij maakt alleen misbruik van die crisis om zijn plannetjes nu wél te kunnen doordrukken. Opvallend genoeg valt de laatste tijd weer steeds meer de term 'vergrijzing' als rechtvaardiging van de leeftijdverhoging, nadat hij de voorbije maanden steeds de crisis als reden aanhaalde. Het lijkt me ook moeilijk om de huidige crisis te gaan bestrijden met maatregelen die pas over 10 jaar ingaan...

De besparing bestaat uiteraard niet uit de winst van mensen die twee jaar langer werken, maar omdat ze pas twee jaar later hun AOW gaan krijgen. Donner weet donners goed dat mensen van 65 maar al te vaak niet meer kunnen werken of, als ze werkloos worden, geen andere baan meer vinden. Dankzij de al vanaf de tijd van Dries van Agt (maar vooral sinds de PvdA-er Wim Kok) verslechterde regelingen voor werklozen en arbeidsongeschikten is het lot voor deze ouderen steeds meer slechts een bijstandsuitkering met het risico op mensonterende dwangarbeid - of simpelweg géén uitkering omdat de partner nog inkomen heeft.

Intussen worden degenen die zonder pijn best een stapje (een heleboel stappen) terug kunnen doen ontzien: het 'koningshuis', de bankiers die uit de zak van de belastingbetalers nog steeds hun kolossale bonussen laten bijschrijven op hun bankrekeningen (in het belastingparadijs Guernsey - net zoals prinses Marijke Christina?), en de multinationals, die in het belastingparadijs Nederland veel te weinig belasting betalen (zie mijn artikel
Hoe schijnheilig mag een ambassade zijn? van 5 mei dit jaar en het programma Zembla van gisteren).

Get Microsoft Silverlight

Als de Balkenbende écht iets zou willen doen aan de gevolgen van de huidige crisis, zijn er wel doeltreffendere maatregelen te bedenken: zoals uitsluitend rente-aftrek voor hypotheken tot bijv. € 350.000, annulering van de JSF-deelname, opheffing van het koningshuis, en -niet te vergeten- verhoging van de vennootschapsbelasting en dichten van de belastingtruukjes voor multinationals, die volgens de
Zembla-uitzending van gisteren al 18 miljard per jaar zou opleveren...

Een werkelijke oplossing van deze crisis en de ongetwijfeld nog komende crises bieden deze maatregelen uiteraard niet, want deze periodieke economische crises zijn een ingebakken gevolg van het kapitalisme (ook al wordt het dan tegenwoordig bij voorkeur 'neoliberalisme' genoemd) en het daarbij behorende consumisme. Door de overgang naar een socialistische samenleving, zou niet alleen een einde gemaakt worden aan de milieu-verziekende consumptiemaatschappij, maar ook aan het daarmee onlosmakelijk verbonden individualisme en het daaruit voortvloeiende gebrek aan solidariteit onder de bevolking, die nu door het kapitalisme in kunstmatige hokjes wordt onderverdeeld. Ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen, handarbeiders en 'stropdassen' hebben elkaar nodig (al vraag ik me wel eens af wat de toegevoegde waarde van veel 'stropdassen' is: die lijken zich vooral -of zelfs uitsluitend- bezig te houden met het verhogen van hun banksaldi).

Hoe het ook zij: op dit moment zijn we
allemaal slachtoffers van de wanpolitiek van de Balkenbende - en triest genoeg laten velen zich daar ook nog voor lenen (of ze stinken in de halve waarheden van de PVV, die niet meer is dan een behoorlijk conservatieve en xenofobe club, die in andere omstandigheden -net als D66- ook vrolijk zou snoeien in de belangen van de arbeidersklasse). Juist in tijden als deze is het zaak dat de hele bevolking zich verzet tegen de last die ook nu weer wordt afgewenteld op degenen die deze maatschappij aan het draaien houden: de arbeiders.

1 opmerking:

wim wejes zei

Inderdaad!

Gisteren gaf ik in een gezelschap precies dezelfde mening, namelijk dat ouderen nu langer in de bijstand zullen zitten en dat daar dus de besparing van komt. Die besparing die inderdaad niets te maken heeft met het bestrijden van de crisis.

Helaas. Men geloofde het maar half. Zelfs mijn generatie is dus sufgeluld door die spindokters etc. en had daarbij ook niet in de gaten dat er hoegenaamd niets word gedaan aan werkgelegenheid voor die ouderen.

Het zal mijn tijd wel duren.
groet,
Wim Wejes