woensdag 23 september 2009

Briefschrijver op zijn wenken bediend!

Vrijdag 18 september publiceerde Metro een ingezonden brief van Rob Stam, waarvan ik (hopelijk met instemming van de schrijver) het belangrijkste hier overneem:

Dinsdag in de troonrede las koningin Beatrix ons de tekst 'Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen, jong en oud, burgers en bestuurders, werknemers en werkgevers' voor.

Dat de verantwoordelijkheid van het koningshuis stopt bij de troonrede wordt al snel duidelijk als blijkt dat de regering een uitkeringsverhoging van bijna 4 procent geregeld heeft voor onze koningin, en bijna 3 procent voor Willem-Alexander en Máxima.


[...]

Als CDA, PvdA en ChristenUnie nu eens openlijk in hun progrmma zetten dat zij de AOW-leeftijd naar 67 jaar willen verhogen, iets wat de meerderheid van Nederlanders niet wil, zullen zij dan eens gaan overwegen op een andere partij te stemmen? Ik betwijfel het, gezien D66 al tijden stijgt in peilingen ondanks hun openlijke voorkeur voor verhoging van de AOW-leeftijd. Blijkbaar vinden wij Nederlanders het allen normaal dat wij bestolen worden. Maar ondertussen klagen wij wel over de verpaupering van Nederland.

Zouden we niet eens onze handen in eigen boezem moeten steken , onze verantwoordelijkheid moeten nemen, en de straat opgaan uit protest tegen alle waanzin?


Voor Rob en iedereen die ook vindt dat het mooi geweest is: komende zaterdag, 26 september, wordt in Amsterdam gedemonstreerd met als uitgangspunten
Laat de rijken de crisis betalen en Red onze banen - niet de banken.

Ik reken erop dat iedereen, uitgezonderd natuurlijk de nuttelozen van de maatschappij (grootaandeelhouders, commissarissen en managers e.d., en het zogenaamde 'koningshuis') zaterdag wil meehelpen om de Nederlandsche Bank in Amsterdam te omsingelen om duidelijk te maken hoe wij, de arbeiders, degenen die Nederland draaiend houden, vinden dat de crisis wél opgelost moet worden.

Het verzamelpunt is het Beursplein (vlak bij het Centraal Station), waar de demonstratie om 13:00 uur begint. Klik hier voor meer informatie.

Geen opmerkingen: